Cessió d'espais i préstec de materials

Servei gratuït de cessió d'espais i de préstec de materials per a particulars, entitats i col·lectius.