La qualitat de l'aire: l'aire que es respira a Barcelona

Farem una ruta pels voltants de la Vall d'Hebron, entre la Ronda de Dalt i el barri del Carmel, i visitarem una estació de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) per reflexionar sobre el model de ciutat i les conseqüències que té la contaminació de l'aire en la nostra salut. Coneixerem quins són els contaminants que hi ha a l'aire de la major part de les grans ciutats, què es fa per controlar-los i quines accions s'emprenen per reduir-los. El control de la qualitat de l'aire esdevindrà un element clau per la salut de la ciutadania a les zones urbanes durant el segle XXI.

Amb el suport de l'Agència de Salut Pública de Barcelona.

Dia i hora: 
Divendres de 10 a 11.30 h
SUBJECTE A DISPONIBILITAT
Observacions: 

Durada: 1,5h
Nombre màxim de participants: mínim 5, màxim 8-10 persones (mesures COVID)
Preu: sotmesa a un preu públic. Consulteu les condicions de pagament als arxius relacionats.
Idioma: català
Accessibilitat: l'accés a la cabina de control no és apte per a persones amb mobilitat reduïda

Cap reserva és vàlida sense la confirmació del personal de La Fàbrica del Sol. El dia i l’hora s’assignen segons les demandes dels grups interessats, estrictament per ordre d’arribada. La reserva està sotmesa al calendari d’ocupació del centre. Les anul·lacions s’han d’informar amb un mínim de 48 h d’antelació.

Les sol·licituds de reserva d'activitats s'han de fer amb una previsió mínima de 15 dies.

Recordeu llegir l'apartat d'horari, observacions i arxius relacionats abans de sol·licitar l'activitat.

Arxius relacionats
Adreça:  
Av. del Jordà, 1, 08035 Barcelona, Spain
Punt de trobada: 
Sortida Av. Jordà de l'estació de metro Vall d'Hebron (L3,L5)