Compostatge comunitari

La Barceloneta compta, des de la tardor de 2017, amb una unitat de compostatge comunitari ubicada al parc del mateix nom, davant el Punt Verd del Barri i al costat de La Fàbrica del Sol. La unitat, consta de tres calaixos d’1m3 aproximadament, amb capacitat de gestionar les restes orgàniques de fins a 30 o 40 famílies. Cada mòdul està identificat per un color: el verd és el mòdul en ús, on s’han d’abocar les restes vegetals; el groc, el mòdul que ja està ple i en procés de compostatge; i el vermell, el mòdul que ja té el compost acabat.

Una experiència comunitària

El compostatge comunitari és una forma de fer compost de manera col·lectiva i adaptada al medi urbà on, per falta d’espai o temps, moltes famílies no poden fer-ho directament als seus domicilis. En el punt de compostatge de la Barceloneta, els veïns i veïnes del barri poden portar la seva bossa de restes orgàniques (amb restes de fruita i verdura, marro de cafè, restes de jardineria, etc.). A canvi, rebran una bossa del compost resultant, un adob natural i de gran qualitat, d’aspecte i olor que recorda a terra humida, i que es pot utilitzar per a les plantes de casa, ja que aporta gran quantitat de nutrients al sòl.

Aproximadament, de cada 100 kg de matèria orgànica es poden obtenir 30 kg de compost. El compostatge és un procés similar al que es dóna de manera natural als boscos: se n’encarreguen una sèrie d’organismes descomponedors i, si es fa correctament, no provoca molèsties ni males olors.

Com es pot participar en el compostatge comunitari?

El compostatge comunitari de la Barceloneta és obert a qualsevol família del barri que vulgui participar aportant les seves restes orgàniques de cuina, plantes del balcó o jardí, sigui de forma regular o puntual. El compost generat es garbellarà manualment i es retornarà periòdicament a les famílies participants. Per això, cal enregistrar-se al gestor d'inscripcions de La Fàbrica del Sol (formulari de la dreta).

Més informació

La Fàbrica del Sol
Pg. de Salvat Papasseit, 1
08003 Barcelona

lafabricadelsol@bcn.cat
932564430

barcelona.cat/lafabricadelsol

Guia per fer un compostador casolà

En aquesta guia trobareu un seguit de consells per tal d'iniciar-vos en el compostatge casolà.