LAMBDA FILES
El projecte per al Museu Munch d'Oslo

2023


Edvard Munch va llegar la seva obra a la ciutat d'Oslo perquè pogués ser allotjada en un nou museu. Així comença la història de Lambda. Aquest llibre explora el procés de disseny i construcció de l'edifici ideat per estudioHerreros que es va obrir al públic l'octubre de 2021. El títol, Lambda Files, es fa ressò del pseudònim que va preservar l'anonimat dels arquitectes en el concurs internacional: inusualment, el públic i els mitjans de comunicació van adoptar el nom per designar el projecte posteriorment. El llibre fa una immersió profunda als arxius d'estudiHerreros, posant a la llum els materials que normalment no tenen en compte les publicacions, però que documenten amb precisió el context professional, polític, social i tècnic del projecte. De la mà dels seus autors, el projecte Munch esdevé una exploració d'una sèrie de preocupacions actuals, com la importància dels museus a l'hora de reescriure la història i imaginar un futur desitjable, la necessitat del diàleg com a instrument de disseny, el compromís mediambiental, etc. i la responsabilitat experimental dels grans projectes.

LAMBDA FILES