Activitats / Vídeo


Arxius temporals (2)
Fina Birulés

27.04.2018


Darrerament s’ha parlat de crisi en l’experiència contemporània del temps. Aquest curs s’acostarà reflexivament a la hipòtesi segons la qual ens trobem al final del règim modern d’historicitat i, a partir d’aquí, tractarà tres qüestions que s’han anat perfilant de manera simultània a aquesta crisi: (a) l’estat de l’actual gir subjectiu, en particular de la figura del testimoni; (b) l’estranya mescla d’història i memòria característica de les nostres societats occidentals, i (c) la pregunta sobre com establir una nova relació amb el passat, un cop el futur ha deixat d’acomplir el seu paper com a potència simbòlica d’orientació en el present.
 

26 d’abril Crisi contemporània i temps

27 d’abril El punt de vista anacrònic i la complexitat del temps

3 de maig Entorn de la figura del testimoni i de la seva rehabilitació

4 de maig Les dificultats de la transmissió i el lloc actual de l’arxiu

 

Fina Birulés. Professora de filosofia de la UB. Les seves línies de recerca s’articulen al voltant de dos nuclis: subjectivitat política, història i acció, i qüestions de teoria feminista i estudi de la producció filosòfica femenina –amb especial atenció a l’obra de Hannah Arendt i d’altres filòsofes del segle XX–, activitat que desenvolupa en el seminari Filosofia i Gènere-ADHUC. És autora de nombrosos assaigs. Entre les seves publicacions destaquen Una herencia sin testamento: Hannah Arendt i Entre actes: Entorn de la política, el feminisme i el pensament