Investigació / Vídeo


Com esdevenir comunitat. Desig, autoaprenentatge, comunitat i creació
Laboratori d’Aprenentatge Comunitari

19.06.2017


Retorn públic del taller de reciprocitat  

Un dels objectius del Laboratori d’Aprenentatge Comunitari en aquesta fase inicial és el de fomentar la formació de grups basats en interessos comuns d'aprenentatge i intercanvi de sabers. El taller de reciprocitat ha posat a prova el principi ètic sobre el qual se sosté el Laboratori i és el d'entendre la seva activitat com a fruit de la reciprocitat entre les persones i esdevenir un organisme viu, un espai d'intercanvi constant. El passat mes d'abril va concloure el taller. Al llarg de set sessions hem assajat, experimentat i viscut un aprenentatge comunitari en què s'han implicat 35 persones, conformant així la primera experiència del Laboratori. Aquesta sessió està dedicada a fer un retorn públic del procés del taller realitzat, que protagonitzat per un grup heterogeni i intergeneracional de persones, aspira a esdevenir comunitat.