Activitats / Vídeo


Una història sense Història del videoart a Veneçuela (1)
Iván Candeo

25.01.2018


El sorgiment del vídeo en la pràctica artística veneçolana, el seu context i els seus condicionants, els usos oficials i contraculturals, els antecedents notables en espectacles cinematogràfics, els desacords polítics, les controvèrsies, la relació que va tenir i continua tenint amb els mitjans de comunicació.

Iván Candeo va néixer a Caracas el 1983. És un dels joves artistes visuals que destaquen en l’escena veneçolana actual. El 2008 va obtenir el títol de professor, amb l’especialització en arts plàstiques. Ha cursat estudis d’Història Contemporània de Veneçuela i Teoria i Història de les Arts Plàstiques. A més, ha fet estudis complementaris de performance, cinema experimental i crítica d’art. El 2014, a la galeria Casa sin fin de Madrid, va fer la seva primera exposició individual a Espanya amb el títol Identidad y ruptura.