L'antiga Barcino

Els espais del MUHBA d'època romana permeten conèixer espais que connecten amb tots els aspectes de la vida de la colònia, des dels edificis públics fins a residències i àmbits de producció. A més, la col·lecció del museu incorpora nombroses peces provinents de l'activitat arqueològica que es desenvolupa a la ciutat i que es poden consultar a l'apartat de col·leccions en línia del museu. Finalment, el resultat de les recerques i dels debats promoguts pel MUHBA s'ofereix en obert en publicacions, conferències i produccions audiovisuals com les que s'enllacen a continuació.

 

Espais MUHBA

    

 

Col·leccions en línia                          Carta Històrica de Barcelona

 

 

Guies d'Història Urbana

Barcino / BCN

 

El Bàrkeno ibèric

Quarhis: El nucli ibèric de Montjuïc (D. Asensio, X. Cela, C. Miró, M. T. Miró i E. Revilla)

Quarhis: El carro ibèric de les sitges del port de Montjuïc (C. Miró)

Quarhis: Els jaciments de la Lav a la Sagrera i el de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau: aproximació a l’estudi de l’evolució del poblament rural d’època ibèrica al pla de Barcelona (I. Pereira, C. Ferrer i F. Antequera)

 

La fundació de Barcino, una colònia romana

Quarhis: Barcino, de colònia romana a sede regia visigoda, medina islàmica i ciutat comtal: una urbs en transformació (Julia Beltrán de Heredia).

Diàleg d'història urbana i patrimoni: Quins i com eren els habitants de Barcino? (Isabel Rodà)

 

Barcino, activitats productives i comerç

Diàleg d'història urbana i patrimoni: Substitutivos o productos de lujo. Imitaciones de piedras en vidrio en Barcino y la Hispania romana (Miguel Cisneros) 

Quarhis: Circulació amfòrica al port de la Barcino tardoantiga (César Carreras)

Quarhis: Noves aportacions sobre la producció de vi a la laietània romana (J. Beltrán de Heredia, M. Comas, E. Gurri i J. J. Tresserras)

 

Poder polític i religiós a Barcino

El Temple d'August

Quarhis: Novetats sobre el fòrum de Barcino: la cúria i altres edificis públics (Julia Beltrán de Heredia)

Quarhis: El castellum de Barcino: dels orígens a l’alt imperi romà com a plaça pública monumental fins a esdevenir una fortalesa a l’antiguitat tardana (Jordi Hernández-Gasch)

Seminari Barcino i l'alt imperi romà, part I i part II

 

Vida domèstica i oci a l'època romana

Guia de centre Domus de Sant Honorat

Guia de centre Domus Avinyó

Vídeo: La Domus del carrer Avinyó.

Quarhis: L'arquitectura domèstica de la ciutat romana de Barcino (Ada Cortés).

Quarhis: La població romana a Barcino a través del jaciment de les drassanes (M. Eulàlia Subirà)

Quarhis: Un exemple d'explotació de la carta arqueològica de Barcelona: les vil·les i els petits assentaments agrícoles. Una primera radiografia del territorium (C. Miró i J. Ramos)

Jornades: Color, luxe i moda a l’època romana

 

Iconografia i representació a Barcino

Quarhis: Escultures romanes de Barcino (M. Claveria, E. Koppel i I. Rodà)

Quarhis: La representación del rapto de Ganímedes en la habitación 3 de la Domus de Avinyó (A. Fernández Díaz y L. Suárez)

Diàleg d'història urbana i patrimoni: Els togats i els vestits de Barcino: llenguatge iconogràfic i distinció social (Montserrat Claveria)

 

La defensa de la ciutat romana

Quarhis: La muralla romana, una empresa de finals del segle III (Alessandro Ravotto)

Documents: Intervenir la muralla romana de Barcelona. Una visió comparativa (Eduard Riu-Barrera, ed.)

Textures: Les muralles de Barcino (Ferran Puig i Isabel Rodà)

 

La cultura de l'aigua a la ciutat romana

La Porta de Mar i les Termes Portuàries de Barcino

Video: L'aigua a la colònia de Barcino

Quarhis: El cicle de l'aigua a Barcino (Júlia Beltrán de Heredia)

 

Mort i religió a l'època romana

Video de la Via Sepulcral Romana

Diàleg d'història urbana i patrimoni: Troballes arqueològiques al Mercat de Sant Antoni: la via Augusta i la necròpolis romana

Quarhis: Les Necròpolis de les drassanes reials de Barcelona, segles I-VII (Esteve Nadal).

Quarhis: La via sepulcralis de la plaça de la Vila de Madrid. Un exemple del ritual funerari de l’alt imperi en la necròpolis occidental de Barcino (Julia Beltrán de Heredia)

Quarhis: Enterraments d’època romana a la plaça de la vila de Madrid (X. Jordana i A. Malgosa)

Quarhis: Les inscripcions de la plaça de la vila de Madrid (Isabel Rodà)