Avaluació del programa “Baixem al carrer”

Baixem al Carrer és una intervenció comunitària per reduir l’aïllament de les persones majors de 65 anys a causa de barreres arquitectòniques. La intervenció consisteix en activar voluntariat per oferir a aquestes persones sortides setmanals al carrer, sovint amb l’ajuda d’una cadira de rodes-eruga que permet pujar i baixar escales.

Es va realitzar una avaluació de resultats amb disseny no experimental pre-post. Els efectes que es van mesurar, mitjançant qüestionari van ser la salut percebuda, la salut mental i la qualitat de vida de les persones participants.

Per a més informació sobre l’avaluació i/o els resultats d’aquesta pot consultar la fitxa tècnica o altres productes de l’avaluació.

Es mostra una infografia amb una breu descripció de la intervenció i els principals resultats de l'avaluació. El Baixem al Carrer és una intervenció comunitària per a reduir l'aïllament de les persones grans degut a barreres arquitectòniques. Els principals resultats de l'avaluació són: El percentatge de persones amb bona salut mental va passar d'un 37% a un 61%, El percentatge de persones amb bona salut percebuda va passar d'un 52% a un 73%. La satisfacció de les persones usuàries amb el programa va ser d'un 8,9 sobre 10. Per a més informació: https:/ajuntament.barcelona.cat/observatorisalut/avaluacions/baixemalcarrer

Compartiu aquest contingut

Més avaluacions