Avaluació dels radars a les rondes de Barcelona

Al  març de 2003 es van instal·lar 8 radars a les vies de circumval·lació (rondes) de la ciutat de Barcelona.

Per avaluar l’efectivitat d’aquest programa es van dur a terme una avaluació de resultats i una avaluació econòmica. Es va dissenyar un estudi quasi-experimental de sèries temporals amb grups comparació tenint en compte el nombre de persones lesionades, el número de persones mortes, el número de col·lisions amb víctimes i el cost econòmic.

Per a més informació sobre l’avaluació i/o els resultats d’aquesta pot consultar la fitxa tècnica o altres productes de l’avaluació.

 

Es mostra una infografia amb una breu descripció de la intervenció i els principals resultats de l'avaluació. Els radars són un equipament de detecció de la velocitat amb càmeres externes que detecten l'excés de velocitat. Els principals resultats de l'avaluació són: reducció del 27% del nombre de persones lesionades en col•lisions per trànsit, en dos anys s'han evitat 507 persones lesionades, 64 col•lisions amb víctimes i 789 vehicles implicats en col•lisions, l'estudi cost-benefici mostra que els radars han estalviat en dos anys 6,8 milions d'euros. Per a més informació: https:/ajuntament.barcelona.cat/observatorisalut/avaluacions/radars

Compartiu aquest contingut

Més avaluacions