Governing bodies

Nulla quis lorem ut libero malesuada feugiat. Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus.

El Consell Rector assumeix el govern i la gestió superior de l'Institut. Està integrat per un màxim de 15 membres, nomenats per l'alcalde, dels quals com a mínim la meitat han de ser regidors de l'Ajuntament, amb representació dels diversos grups municipals.

Els nomenaments dels membres del Consell han de ser ratificats pel Consell Plenari de l'Ajuntament. El Consell s'ha de reunir dues vegades l'any com a mínim.

El president i els vicepresidents. Correspon al president dirigir el govern i l'administració de l'Institut. Els vicepresidents supleixen el president i assumeixen les seves atribucions en els casos de vacant, absència o malaltia. A més, exerceixen les funcions que els delegui el president.

El president i els vicepresidents del Consell són designats per l'alcalde entre els membres del Consell i el seu nomenament ha de recaure en membres que tinguin la condició de regidor de l'Ajuntament.

El gerent és responsable d'executar i fer complir els acords del Consell de Govern i les resolucions del president, així com representar administrativament l'Institut quan el president no assumeixi aquesta representació.

Nom Càrrec
Janet Sanz Cid Presidenta
Josep M. Montaner Martorell Vicepresident
Raimond Blasi Navarro Membre
Koldo Blanco Uzquiano Membre
Jordi Coronas i Martorell Membre
Xavier Mulleras Vinzia Membre
Ma. Lecha i González Membre
Frederic Ximeno i Roca Membre
Jordi Campillo Gàmez Membre
Francisco Javier Burón Cuadrado Membre
Aurora López Corduente Membre
Roger Clot Duñach Membre
Antonio Font Ferrer Membre
Xavier Olivella Echevarne Gerent