Terraces Commission

La Comissió Tècnica de Terrasses és un òrgan de naturalesa consultiva, dissenyat específicament per avaluar diferents aspectes tècnics previstos a l'Ordenança de Terrasses

L'Institut del Paisatge Urbà (IMPUQV) exerceix les funcions de Secretariat de la Comissió Tècnica de Terrasses, aprovades per Decret de l'Alcaldia de 17 de juliol de 2014. La Comissió depèn d'Ecologia Urbana i compta amb participació dels sectors socials i professionals relacionats amb el territori, les persones i el comerç de la ciutat.

En l'exercici de les seves funcions la Comissió de Terrasses ha d'emetre els informes necessaris en relació a les sol·licituds de llicència municipal de terrassa en els supòsits de dubte en la interpretació dels aspectes tècnics continguts en l'Ordenança com ara els materials i colors proposats, les distàncies i situacions específiques respecte a monuments i edificis protegits o qualsevol altre aspecte.

La Comissió també té per objecte elaborar les propostes o instruccions necessàries per interpretar i aclarir les qüestions que es plantegin en l'aplicació de l'Ordenança així com també emetre els corresponents informes dels projectes d'ordenació singular o de distribució prèvia i proposar-ne la seva aprovació per decret.

L'activitat de la Comissió es recollirà en una memòria anual detallada sobre la seva activitat que es presentarà a la comissió del Consell Municipal. Aquest informe anual inclourà un apartat amb els terminis de resolució i atorgament de les llicències.

 

Lorem ipsum dolo sit amet

Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis ac lectus. Sed porttitor lectus nibh.