Comença la tramitació de l’ordenança d’aigües grises de Barcelona : Servei de Premsa

Comença la tramitació de l’ordenança d’aigües grises de Barcelona

01/03/2024Temps estimat de lectura: 5 minuts

 

 

 

Barcelona ha iniciat els tràmits per elaborar i aprovar una nova ordenança per a l’aprofitament d’aigües grises (OAG) en edificis de nova construcció i grans rehabilitacions. Les aigües grises són les aigües que es generen en dutxar-se o banyar-se i que, amb un sistema de recollida i tractament, es poden recuperar per a altres usos com omplir la cisterna del vàter.

Els tràmits comencen ara amb l’inici d’un procés participatiu que permetrà elaborar el nou text i nodrir-lo amb les aportacions que surtin d’aquest espai. L’objectiu és aprovar la nova normativa a finals d’aquest any. Aquest procés participatiu comptarà amb una comissió de seguiment formada per empreses, organitzacions, institucions, universitats i entitats expertes en l’àmbit dels sistemes alternatius d’aprofitament de recursos hídrics i es desenvoluparà el mes de març i l’abril. Posteriorment es redactarà el text inicial i es portarà a debat i aprovació.

Durant la fase de debat del procés participatiu es preveuen diverses sessions amb els agents interessats:

El reaprofitament de les aigües grises pot esdevenir una eina essencial per reduir el consum d’aigua potable en l’àmbit domèstic. Una llar de 4 persones genera uns 200 litres d’aigües grises al dia que, en cas de disposar de sistema de reaprofitament, es podrien usar per omplir les cisternes del vàters. Cada persona gasta de mitjana uns 35 litres d’aigua cada dia amb descàrregues de la cisterna.

La nova normativa ha de servir per establir els criteris tècnics necessaris per aprofitar les aigües grises amb garantia de qualitat i de forma sostenible. Els estudis previs apunten que aquest aprofitament és rendible en edificis de més de 16 habitatges o que tinguin un consum mínim d’aigua anual de 500 m3. L’ordenança també definirà els sistemes de manteniment i certificació d’aquestes instal·lacions.

La inversió per instal·lar aquest sistema de reaprofitament és mínima, es recupera ràpidament i permet un estalvi directe de 90 euros l’any per habitatge en edificis de 16 habitatges i de fins a 170 euros l’any per habitatge en edificis amb 50 habitatges, a banda dels beneficis mediambientals directes amb la reducció del consum d’aigua potable.

Barcelona és una ciutat en constant transformació per esdevenir resilient als efectes del canvi climàtic. I la normativa que ara s’inicia n’és un exemple que dona continuïtat al que ja es fa al districte de Gràcia i a l’àmbit del 22@ que amb la seva MPGM ja inclouen l’obligatorietat de desenvolupar aquests sistemes de reaprofitament en els nous edificis.

La nova ordenança d’aigües grises de la ciutat de Barcelona s’emmarca en el Pla de Recursos Hídrics Alternatius de la ciutat de Barcelona (PLARHAB) i el Pla d’acció per l’emergència climàtica 2030 que ja fixava aquest objectiu per convertir Barcelona en una ciutat més preparada davant dels efectes negatius de l’emergència climàtica. En aquest àmbit concret, per fer un ús responsable de l’aigua, un bé escàs especialment en situacions de sequera com la que viu la ciutat actualment.

 

Impuls a la xarxa d’aigua freàtica

La futura ordenança d’aigües grises és una mesura que se suma a les accions recollides sobre recursos hídrics alternatius incloses al Pla Endreça Barcelona, que inverteix 14,4 M€ en l’ampliació de la xarxa d’aigua freàtica per donar servei als punts de major consum, en adaptar la capacitat de la xarxa existent a les demandes dels usuaris (actuals i futurs) i en millorar la telegestió, supervisió i operativitat de la xarxa, amb l’objectiu final de reduir el consum d’aigua potable i augmentar la resiliència de la ciutat davant d’episodis de sequera. La tramitació d’aquestes actuacions es fan per emergència davant l’actual situació de sequera i permetran augmentar un 20% el volum d’aigua freàtica disponible.

Les obres es distribuiran en set sectors diferents:

En el mateix àmbit de millora dels usos de l’aigua, el Pla Endreça també preveu una inversió de 12,23 M€ en la millora de les infraestructures de reg de diferents parcs i jardins com el de la Ciutadella, els de Costa i Llobera o el parc del Mirador del Poble-sec, entre altres.

Paraules clau

aigües grises/ ordenança/