Presentació institucional

Presentació institucional

L’esport és un àmbit social relacionat amb el benestar i la salut que aporta molts beneficis al desenvolupament físic, psicològic i social de joves i grans. En ell es donen una gran diversitat de relacions que enriqueixen l'experiència esportiva i, de la mateixa manera que a la resta d’àmbits de la vida, s’hi expressen totes les realitats existents en la pròpia cultura. Malauradament, també s’hi reprodueixen algunes de les xacres que corroeixen la nostra societat; és el cas de l’Abús sexual i l’Assetjament sexual i per raó de sexe.

Aquesta realitat tan greu, i encara avui tan poc coneguda, és també escassament reconeguda a la nostra societat. És a dir, el desconeixement del fenomen i la falta de referents sobre com abordar-lo faciliten la por a admetre’n la seva existència, de manera que les persones que en són víctimes, afronten  una doble dificultat: patir-la i, alhora, trobar la manera de ser escoltades i reconegudes. És en aquest context que es presenta aquest recurs de sensibilització i prevenció de l’Assetjament i l’Abús sexual i per raó de sexe en l’esport.

L’objectiu d’aquest recurs és fomentar el coneixement i reconeixement d’aquest fenomen, així com aportar eines per orientar el seu abordatge inicial. D’aquesta manera, es pretén començar un treball de sensibilització en els diferents àmbits i entitats esportives de la ciutat, que permeti desenvolupar una mirada atenta i sensible a la possibilitat que aquest fenomen es doni, i que faciliti un primer abordatge ràpid i eficient que contribueixi a minimitzar  les conseqüències i seqüeles per a qui el pateix. Alhora, el recurs pretén ser una eina per a garantir la seguretat i els drets de les dones i els infants principalment, i de totes aquelles persones que puguin haver rebut les conseqüències d’aquesta forma de violència masclista.

Des de la Regidoria de Feminismes i LGTBI i des del Comissionat d'Esports prenem un posicionament ferm i clar vers totes les formes de violència masclista, assolint el compromís de desenvolupar totes les eines i mecanismes al nostre abast per a acabar amb aquesta problemàtica social i oferint tot el suport cap a les persones que puguin patir-ne les conseqüències.

Laura Pérez Castaño

Regidora de Feminismes i LGTBI

David Escudé Rodriguez

Comissionat d'Esports