Chica passejant per un carrer amb gent

introducció

Introducció

La violència masclista a l’espai públic és una realitat que cada dia afecta a dones i noies a les nostres ciutats, però que està molt invisibilitzada i normalitzada. Es tracta d’un problema que només en els casos més greus té algun impacte en l’opinió pública i sobre el que continuen existint creences molt arrelades que responsabilitzen a les víctimes. És doncs, un àmbit de la violència que cal que sigui afrontat a través d’informació i molta sensibilització cap al conjunt de la societat, per tal d’entendre les seves causes i així poder-la identificar i combatre.

Per tot això, s’ha elaborat un recurs pedagògic que tracti específicament aquest tema, amb l’objectiu d’oferir una eina pedagògica per tal de sensibilitzar, prevenir i contribuir a afrontar les situacions de violència masclista a l’espai públic.

Aquest recurs pedagògic està dirigit a tota la ciutadania, com a eina bàsica de sensibilització.

El recurs consta de dues parts. D’una guia conceptual i d’un quadern de dinàmiques.

La guia conceptual s’adreça a totes les persones interessades a aprofundir en la temàtica, com a eina d’aprenentatge individual. El material està concebut com un recurs de fàcil lectura, breu i accessible, amb un llenguatge directe i amb nombrosos exemples per facilitar-ne la comprensió. 

El contingut de la guia conceptual està dividit en tres mòduls. Un primer mòdul que té l’objectiu d’emmarcar el fenomen des d’un punt de vista històric i apuntar algunes definicions per entendre de què estem parlant. El segon mòdul s’endinsa en les causes i conseqüències de la violència masclista a l’espai públic des d’una perspectiva de gènere. I el tercer i últim mòdul, se centra en les reaccions i intents d’abordar i eradicar el fenomen, explicant algunes perspectives que, pel seu potencial transformador, es consideren interessants. A més, al final de la guia conceptual s’inclou  un glossari, per facilitar la comprensió dels conceptes exposats.

La guia conceptual va acompanyada d’un quadern de dinàmiques, dirigit al treball de formació i sensibilització tant de persones adultes com d’adolescents d’entre 12 i 18 anys, en grups mixtos. El document de dinàmiques està organitzat seguint la divisió en mòduls de la guia conceptual. Les dinàmiques estan pensades per poder treballar els conceptes exposats a la guia conceptual, a través de dinàmiques participatives i vivencials amb persones adultes i adolescents.

Les dinàmiques que es presenten tracten temes complexos i, a vegades, delicats, perquè poden tenir a veure amb la vivència de cada persona. Per això considerem especialment important:

  • Adaptar cada dinàmica al grup amb el que es treballa (en quant a edat, sexe, confiança dins del grup, coneixement de la llengua, etc.). Amb aquesta finalitat, per cada dinàmica s’indica el públic destinatari i unes orientacions per la facilitació.
  • Crear un espai de confiança, respecte i diàleg per facilitar la comunicació i l’aprenentatge.
  • Promoure la participació de tothom, respectant l’espai personal de cada participant.

Donada la complexitat dels temes, es considera imprescindible que les persones facilitadores tinguin coneixements bàsics sobre violència masclista a l’espai públic, que es poden adquirir a través de la lectura de la guia conceptual que aquí presentem. És a dir, el document de dinàmiques és complementari a la guia conceptual, que és la que facilita el marc de referència necessari per poder desenvolupar-les correctament. 

El document forma part de la sèrie de recursos pedagògics desenvolupats per CIRD de l’Ajuntament de Barcelona.