Grafiti de campanya contra l'assetjament masclista

Mòdul 3 - Estratègies per a eradicar la violència

La societat davant la violència masclista a l’espai públic.
Possibles estratègies per a eradicar-la

El tercer mòdul se centra en les reaccions davant la violència masclista a l’espai públic, explicant que la societat sovint assumeix que la responsabilitat de la prevenció ha de ser principalment de les dones.

Així, per tal d’abordar i eradicar el fenomen, es descriuen algunes perspectives que tenen un important potencial transformador com, per exemple, l’empoderament i del dret a defensar-se, aportant mirades al fenomen des dels feminismes.