Persones per carrer

Dinàmiques del mòdul 2

Caixes de regal

Activitat 1

Regals d’aniversari

Exercici de reflexió sobre la socialització de gènere, a partir de l’experiència de cada participant.

Descarrega l'activitat

Mans de homes i dones sobre una taula reunits

Activitat 2

Quins llocs ocupem els homes i les dones?

Treball de reflexió sobre com els mitjans de comunicació condicionen les oportunitats, els drets i els rols de dones i homes.  

Descarrega l'activitat

Noia parlant per telèfon en l'oscuritat

Activitat 3

Vigila, vigila, vigila!

Exercici de reflexió sobre les estratègies d’autoprotecció que posen en pràctica, en gran mesura, les dones.

Descarrega l'activitat