Persones per carrer

Mòdul 2 - Manifestació del sistema sexe-gènere

La violència masclista a l’espai públic com a manifestació del sistema sexe-gènere

Aquest segon mòdul s’endinsa en les causes i conseqüències de la violència masclista a l’espai públic des d’una perspectiva de gènere. Així, s’explica que les seves bases es troben en la construcció de les masculinitats i feminitat hegemòniques i que, en el fons, la violència masclista a l’espai públic és un mecanisme de manteniment de les relacions desiguals entre dones i homes.