Barcelona educa per a la Justícia Global: entitats i centres educatius construeixen ciutat


 

Barcelona educa per a la Justícia Global

Amb l’objectiu de recollir les pràctiques d’Educació per a la Justícia Global existents a la ciutat de Barcelona, s’ha dissenyat un mapa interactiu en el qual es pot consultar la informació bàsica d’aquests projectes. Aquest mapa s’anirà actualitzant en funció dels nous projectes que es vagin duent a terme a la nostra ciutat.

En aquest mapa es poden trobar aquells projectes d’Educació per a la Justícia Global subvencionats per la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Barcelona en el marc de la convocatòria de subvencions per a entitats de l’àmbit de la cooperació i educació per a la Justícia Global dels anys 2015 i 2016. També es poden trobar altres projectes que no reben finançament de la Direcció però que tenen lloc a la ciutat de Barcelona a favor de la Justícia Global.

Per tal d’incorporar noves experiències a aquest mapa, podeu adreçar les vostres propostes  al següent correu electrònic: cooperaciointernacional@bcn.cat.