Ciutats i Governs Locals Units (CGLU)

Departament:  Direcció de Serveis de Relacions Internacionals de l'Ajuntament de Barcelona 

Persona de contacte / Responsable: Mònica Batlle

 

 

Definició

Principal associació de ciutats a escala mundial constituïda l’any 2004. És el resultat de la fusió de les dues grans organitzacions existents fins a aquell moment: la International Union of Local Authorities (IULA) i la Fédération Mondiale des Cités Unies (FMCU).

L’associació aplega tant ciutats individuals com associacions nacionals de ciutats, regionals i altres entitats supralocals.

L’associació s’estructura en seccions regionals: Àfrica, Àsia-Pacífic, Euràsia, Europa, Pròxim Orient i Àsia Occidental, Amèrica Llatina i Amèrica del Nord, Secció Metropolitana i Secció Regional.

L’actual president és Parks Tau, president de la South African Local Governments Association (SALGA) i regidor de Johannesburg.

L’alcaldessa de Barcelona va ser escollida copresidenta en el Congrés de CGLU de Bogotà (2016). 

El Secretariat Mundial es troba a Barcelona.


Objectius

  • L'objectiu principal de CGLU és actuar amb una veu única en l’escenari internacional i treballar a favor de l’autogovern i la descentralització democràtiques a través de la cooperació entre autoritats locals.
  • Cooperació, intercanvis, lobby polític i treball en xarxa són els mecanismes utilitzats per CGLU per fer sentir la veu de les ciutats en les agendes de les institucions internacionals.

CGLU té una doble vessant política i tècnica. D'una banda, fa lobby per influir en l’agenda urbana mundial (Nova Agenda Urbana, Objectius de Desenvolupament Sostenible) i de l’altra, s’estructura sobre la base de comissions i grups de treball temàtics. 

 

Participació de Barcelona

Barcelona és membre del Bureau Executiu i del Consell Mundial de CGLU.

També forma part del Comitè Financer i del Comitè d’Afers Estatutaris.

Barcelona és membre de les comissions següents:

  • Comissió d’Inclusió Social, Democràcia Participativa i Drets Humans
  • Comissió de Cultura
  • Grup CIB (Capacity and Institutional Building)
  • Comitè Interegional Mediterrani
  • Comitè polític de Dret a la Ciutat

 

 

Ciutats i Governs Locals Units (CGLU)
Enllaços relacionats: