Convocatòria de subvencions 2024

Convocatòria de subvencions 2024

Convocatòria de subvencions en el marc del “Programa de Cooperació per a la Justícia Global”, “Programa de Cooperació per a la Justícia Global a Ciutats Específiques” i “Programa d’Educació per a la Justícia Global”, per a projectes que s’ iniciïn l’any 2024.

La finalitat d’aquestes subvencions és la d'aportar els recursos necessaris per al compliment dels objectius estratègics fixats al Pla Director de Cooperació per a la Justícia Global de Barcelona 2023-2026.

ATENCIÓ:

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils, del 20 de febrer a l’11 de març de 2024.

La forma de presentació per a concórrer a aquesta convocatòria és el canal telemàtic, a través del portal de tràmits.

Serà en aquest tràmit telemàtic on, durant el període de presentació de sol·licituds, us podreu descarregar la instància, formularis i annexos econòmics per a emplenar.

A continuació us facilitem els documents de sol·licitud en format no editable, únicament a títol informatiu.