Cooperació Barcelona-L'Havana

La cooperació amb la ciutat de L'Havana

L’inici de les relacions entre ambdues ciutats es remunta a l’any 1993, tot just després de l’anomenat “Periodo Especial” a Cuba, com a conseqüència de la desmembrament de l’ex Unió Soviètica. Les dues ciutats s’agermanen i comença un camí que, a dia d’avui, continua amb força ja que la capital cubana ha estat considerada fins ara, com a ciutat prioritària pel pla de cooperació internacional de la nostra ciutat.

L’Ajuntament de Barcelona i l’Assemblea Provincial del Poder Popular de L'Havana, agermanats des del 1993, van iniciar relacions de cooperació responent a l’interès mutu per impulsar projectes que permetin l’intercanvi de coneixement i experiències de gestió en relació amb la conservació i rehabilitació del patrimoni arquitectònic. És així com s’arriba, el 2005, a signar un conveni amb L’OHCH (Oficina de l’Historiador de Ciutat Havana), dirigida per Eusebio Leal, per tal de fer la rehabilitació integral d’una illa del carrer Barcelona, que incloïa la creació de l’Espai Barcelona–L’Havana, com un punt de trobada entre les nostres cultures.

Des de llavors Barcelona té l’OHCH com a soci prioritari a L’Havana i amdues institucions van signar un Memoràndum d’Entesa  al 2013, renovat al  2018. Aquests convenis consoliden la relació de cooperació focalitzada en la transferència de coneixement i el treball tècnic entre els responsables de la gestió de polítiques públiques d’ambdues ciutats en diferents àmbits.

Acords de cooperació

-Agermanament entre l'Ajuntament de Barcelona i l'Assemblea Provincial del Poder Popular de L'Havana 1993

-Memoràndum d'entesa entre l'OHCH i l'Ajuntament de Barcelona (2013-2017)

-Conveni entre l'OHCH i l'Ajuntament de Barcelona (2014-2017) per a la implicació en el programa de la UE per a agents no estatals i autoritats locals. Projecte “Gestió integral participativa i sostenible per al desenvolupament local del centre Històric i la Badia de l’Havana”. Components:

  • Realització del pla de gestió urbana per a la reconversió de la Badia de l’Havana. Construcció de polítiques públiques locals.
  • Programació cultural i equipament del centre cultural Palacio del Segundo Cabo

-Conveni de l'Ajuntament de Barcelona amb l'ISDI (Institut Superior de Disseny de l'Havana), l'Escola Massana i el CEB (Consorci d'Educació de Barcelona) 2015-2017

-Memoràndum d'entesa entre l'OHCH i l'Ajuntament de Barcelona 2018-2021

 

Projectes destacats del període 2015-2019

Patrimoni Cultural: projecte "Ponts Culturals"

Gestió Urbana: centre històric i Badia de l’Havana

Promoció social

Economia solidària

Acció humanitària en resposta als desastres naturals

  • Postemergència. Adequació dels habitatges afectats per l’huracà Irma

Cooperació Sud-Sud i suport a la internacionalització

 

 

 

I

Projecte "Ponts culturals"

Documental "L'Havana i Barcelona. Història de dues ciutats, 1779-1936"