Elaboració del Pla Director 2018-2021

Cooperació per a la Justícia Global

L’elaboració del Pla Director de Cooperació per a la Justícia Global  per a al període 2018-2021, és una de les mesures contingudes en l’actual Pla d’Actuació Municipal (PAM) i s’ha dut a terme a través d’un procés participatiu en el que s’ha comptat amb la implicació d’actors que a la nostra ciutat tenen un paper i/o una trajectòria rellevant en l’àmbit de les relacions i la cooperació internacionals, com són La Fede.cat i el Consell Municipal de Cooperació Internacional per al Desenvolupament . La Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional de l’Ajuntament ha estat l’encarregada d’impulsar aquest procés participatiu i vetllar per la qualitat del mateix.

La proposta del Pla Director va ser presentada al Plenari del Consell Municipal de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, el 13 de novembre del 2017, que va expressar el seu suport majoritari, i va ser aprovada pel Ple del Consell Municipal de l'Ajuntament el 22 de desembre del 2017.

En aquest apartat del web podreu consultar els documents que s’han generat en aquest procés que ha culminat amb l'aprovació del Pla Director.

Pla Director de Cooperació 2018-2021