Monterrey

Ciutats i enllaços relacionats

País: Mèxic 

Població: 1.135.512 (2010)

Superfície: 570 km2

Població de l'àrea metropolitana:4.500.000 aprox. (2010) 

Informació

L’any 1977, s’agermanaven les ciutats de Barcelona i Monterrey, fet que donaria pas a diferents ratificacions en acords de col·laboració, sobretot per tractar temes de planejament urbà.

Fruit d’aquest relació, la ciutat de Monterrey es va perfilar per acollir i organitzar la segona edició del Fòrum de les Cultures el desembre del 2007, recollint l’experiència del 2004 a Barcelona.

Monterrey és membre del CIDEU.

Enllaços relacionats: