Microxarxes d'intel·ligència urbana

01/03/2021 - 13:01 h

Redacció

L'Ajuntament de Barcelona i CIDEU impulsen la cooperació municipalista.

L'Ajuntament de Barcelona i CIDEU impulsen la cooperació municipalista.

La Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Barcelona i CIDEUimplementen els grups de treball de cooperació tècnica, com a espais de col·laboració i aprenentatge entre iguals per trobar noves respostes als desafiaments urbans, mitjançant l’intercanvi de coneixements i experiències entre iguals, establint processos d’aprenentatge ciutat-ciutat.

La iniciativa es va iniciar el 2020, adaptant el model de cooperació municipalista directa que l’Ajuntament de Barcelona realitza bilateralment amb les ciutats prioritzades per a la cooperació. L’aliança entre l’Ajuntament de Barcelona i el CIDEU permet escalar i ampliar l’impacte de la cooperació tècnica tot i les limitacions imposades per la pandèmia. Sota aquestes premisses es van impulsar quatre grups de treball, com a prova pilot, i s’està treballant en la programació per a la seva continuació i ampliació en 2021.

En el transcurs de gairebé un any bregant amb la COVID-19 i els seus impactes socials, econòmics i ambientals, els governs locals estan sent veritables protagonistes. La pandèmia es va fer visible com una malaltia urbana que va posar “en pausa” la vida a les ciutats i va qüestionar els models de desenvolupament econòmic i urbans que tenim. En aquest marc, l’aprenentatge entre iguals i la cooperació tècnica internacional es va tornar fonamental per trobar respostes comunes als reptes urbans que la pandèmia significa en totes les àrees de la vida de les persones.

Per això, en 2020 es van activar 4 grups de treball que continuen la seva tasca en 2021: Ciutats Globals i Transversalitat de gènere; Arxius de Ciutat: memòria i Transparència; Xarxa de Biblioteques, i Ciutats properes i ecologia urbana. Cada grup està format per entre quatre i sis ciutats que es fan representar pels/per les responsables  tècnics / ques, en funció de la temàtica del grup. En aquests primers quatre grups participen les ciutats de Barcelona (Espanya), Bogotà, Cali i Medellín (Colòmbia), Cuenca (Equador), l’Havana (Cuba), Lima (Perú), Mendoza (Argentina), Montevideo (Uruguai) i Puebla (Mèxic).

Les persones participants de cada grup van dissenyar una agenda temàtica en base als seus interessos i necessitats, i es reuneixen un cop al mes per compartir les seves bones pràctiques i desafiaments, i per debatre la millor manera d’adaptar i dissenyar les seves polítiques en funció de les condicions de cada ciutat. També es comparteix informació i documentació, que està disponible per als participants en la plataforma de Campus d’Estratègies Urbanes de CIDEU.

En total, ja s’han realitzat més de 26 reunions virtuals en les quals han participat més de 70 professionals de les diferents ciutats.