Els projectes

Barcelona, una ciutat compromesa amb el món

L’Ajuntament de Barcelona va iniciar la seva tasca de cooperació internacional per al desenvolupament i per a la solidaritat fa més de quinze anys, en un context marcat per la reivindicació ciutadana del 0,7%, per la guerra dels Balcans (en particular per l’impacte del que s’esdevenia a la ciutat de Sarajevo) i pel moviment ciutadà de solidaritat que la guerra despertà.

Uns anys més tard, la cooperació per al desenvolupament de l’Ajuntament de Barcelona ha esdevingut una política distintiva i clau que mostra, alhora, el perfil i el lideratge de Barcelona en el creixent activisme internacionalista de les ciutats– implicades en una transformació positiva del món i de les relacions internacionals– i, també, el suport i el compromís amb la solidaritat activa de la ciutadania i de les seves organitzacions a la societat civil, compromeses en el mateix esforç de solidaritat i cooperació transformadora.

Altrament dit, es tracta d’una política que combina objectius i actuacions pròpies i el suport, projecció i reforç de la tasca ciutadana.