Amèrica del Nord

Barcelona treballa per a reforçar les relacions amb Amèrica del Nord

Barcelona i Amèrica del Nord

Barcelona manté relacions cordials i fluides amb diverses ciutats dels Estats Units i el Canadà. 

L’enfortiment de les relacions amb ciutats estratègiques dels Estats Units és una de les prioritats de l’actuació internacional de l’Ajuntament. En aquest sentit, Barcelona està agermanada amb Boston i San Francisco i manté una relació prioritària amb Nova York. 

Pel que fa al Canadà, la cooperació se centra de forma especial en Mont-real.

Relacions bilaterals 

Els àmbits de col·laboració i intercanvi són diversos: promoció econòmica i missions empresarials, intercanvis culturals, urbanisme, sostenibilitat o noves tecnologies.

En alguns casos, aquesta relació s’ha formalitzat amb l’establiment d’un protocol d’agermanament o de cooperació.

Ciutats agermanades amb Barcelona:

Protocols de col·laboració: