Declaració de Barcelona

La transparència no es pot sacrificar en benefici del secret comercial

Declaració de Barcelona

Nosaltres, alcaldes, alcaldesses i representants electes, participants en la primera trobada paneuropea “Autoritats Locals i la Nova Generació de Tractats de Lliure Comerç”, declarem que:

La Comissió Europea, per mandat dels Estats Membres, va iniciar negociacions amb els Estats Units d'Amèrica per a un acord transatlàntic d'inversions i comerç (TTIP), un acord integral d'economia i comerç entre la Unió Europea i el Canadà (CETA), així com un acord de comerç de serveis (TISA). Aquests tractats s’estan negociant de manera poc transparent, sense complir amb els estàndards democràtics i participatius europeus.

Afirmem que la transparència no es pot sacrificar en benefici del secret comercial. Les autoritats locals i regionals han de tenir un paper fonamental en la negociació dels mandats.

Europa es troba avui en una cruïlla. Les diferents crisis que ha sofert la Unió Europea necessiten una solució política. En aquest sentit, creiem que Europa necessita posar els seus valors primigenis en el centre de la seva política: solidaritat, respecte a les llibertats i justícia. Aquests tractats de comerç de nova generació són dubtosament beneficiosos per al conjunt de la societat. Europa necessita reforçar la seva economia, enfortint els drets socials, econòmics, mediambientals i laborals, i no només ampliant el lliure comerç.

Estem molt preocupats/ades per la possibilitat que aquests tractats puguin posar en risc la nostra capacitat de legislar i d'utilitzar els fons públics –inclosa la contractació pública-, perjudicant seriosament la nostra tasca d'ajuda a la ciutadania en aspectes tan elementals com l'habitatge, la salut, el medi ambient, els serveis socials, l'educació, el desenvolupament de l'economia social o la seguretat alimentària, que podrien ser vulnerats.

Estem també alarmats/ades pel fet que aquests acords puguin posar en perill els principis democràtics, reduint substancialment l'abast polític i limitant-ne les opcions públiques. La implementació d'aquest tipus de mesures tindrà un impacte directe en la democràcia local, l'Arbitratge de diferències estat-inversor (ISDS), o el Sistema Internacional d’Arbitratge (ICS), i la Cooperació Reguladora del TTIP, així com canvis en la regulació de la contractació pública i els serveis públics.

Reconeixem la importància del comerç de béns i serveis per al benestar dels ciutadans, però posem èmfasi que la competitivitat i el creixement econòmic no poden ser els únics criteris que determinin els acords de lliure comerç com el TTIP, el CETA, o altres –com el TISA-.

Creiem que el comerç internacional s'ha de basar en criteris més enllà del lliure comerç. Hem de defensar un comerç que sigui just, sostenible i que respecti els drets laborals.

Considerem que és el nostre deure, com a representants electes, defensar les nostres comunitats locals i les institucions democràtiques com a espais de debat i presa de decisions, i enfortir les polítiques públiques a favor de la nostra població, per protegir el medi ambient i donar suport a les PIMES i l'economia local.

Per això, demanem que se suspenguin les actuals negociacions sobre TTIP i TISA fins que els governs locals i regionals hagin dictat la seva opinió en relació als tractats esmentats.

En aquest sentit, ens enorgulleix la mobilització ciutadana que ha permès aquest debat europeu i volem reivindicar el seu paper, convidant a continuar aquesta mobilització.

Per tot això, demanem que les actuals negociacions sobre el TTIP i TISA se suspenguin i que s'iniciï un nou mandat que reculli les peticions de tots/es aquells/es que no hem estat consultats/des, per la qual cosa apel·lem al Parlament Europeu, al Consell Europeu i als governs nacionals a no ratificar el CETA.

Aquesta Declaració, adoptada per les ciutats presents, així com per totes aquelles que s'adhereixin en un futur, es farà arribar als/les responsables de la Unió Europea, als governs nacionals i a les institucions i organitzacions pertinents.

Descarrega't el manifest  Castellano | Català | English | Français

 


AlcaldesTTIPFreeZone_zpsshpnawkk