Sarajevo

Ciutats i enllaços relacionats

País: Bòsnia i Hercegovina

Cantó: Sarajevo

Superfície: 141,5 km²

Informació

El 4 de novembre de 2000 a Sarajevo es va signar el protocol d'agermanament entre Barcelona i el Cantó de Sarajevo.

La signatura d'aquest protocol representa el punt i seguit d'unes relacions iniciades l'any 1992, en què la ciutadania de Barcelona es va mobilitzar per fer arribar la seva solidaritat i ajut humanitari a la capital bosniana, víctima del setge imposat per la guerra dels Balcans.

Un cop acabada la guerra, l'any 1994, Barcelona i Sarajevo van signar el seu primer acord de col·laboració, per tal d'iniciar la reconstrucció de la ciutat.

Dos anys més tard, al setembre del 1996, es va signar un nou acord en què es reconeix la col·laboració de Barcelona en la rehabilitació del barri de Mojmilo (vila olímpica als Jocs de l'any 1984), la reconstrucció de les instal·lacions olímpiques de Zetra i el lideratge en les activitats de l'Ambaixada de la Democràcia Local de Sarajevo.

El gener del 1998, Barcelona i Sarajevo van formalitzar un nou acord per continuar amb la rehabilitació de Mojmilo i de Zetra, organitzar i dinamitzar activitats culturals, esportives i econòmiques a Sarajevo, treballar per la integració de joves amb l'impuls de la xarxa Nesto Vise, i promoure la cooperació empresarial i la creació de llocs de treball a Sarajevo.

Finalment, l'any 2000, les dues ciutats van signar el protocol d'agermanament.

Barcelona i la seva població han actuat bé en solitari, bé amb el suport, polític o econòmic, de les institucions europees (Unió Europea i Consell d'Europa), per tal que Sarajevo i els Balcans superessin les ferides de la guerra. En aquesta línia, Barcelona ha liderat o ha participat en els projectes següents: reconstrucció integral de la Vila Olímpica de Mojmilo; rehabilitació del pavelló olímpic de Zetra; reconstrucció de cases a Kasatici; reconstrucció de l'escola de Gora; Ambaixada de la Democràcia Local (promoguda pel Consell d'Europa); projecte de reactivació del teixit econòmic de Bòsnia i Hercegovina (SERDA), seguint el model de Barcelona Activa i projectes de suport a dones, joves i adolescents víctimes de la violència domèstica. També s’han organitzat diverses visites tècniques per assessorar en temes d’organització municipal, en les àrees de protocol, comunicació o relacions internacionals.

Enllaços relacionats:

Cantó de Sarajevo  www.ks.gov.ba

Direcció Tècnica de Cooperació  www.bcn.cat/cooperacio