Redes y asociaciones de ciudades

Redes y asociaciones de ciudades

 • Airport Regions Conference (ARC)
 • Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE)
 • Associació Internacional de Comissionats de Cinematografia (AFCI)
 • Association Internacional de Ciutats i Ports (AIVP)
 • Association Trans Europe TGV Rhin-Rhone-Mediterranée
 • C40 Cities Climate Leadership Group 
 • Ciutats i Governs Locals Units (CGLU)
 • Centre Iberoamericà de Desenvolupament Estratègic Urbà (CIDEU)
 • Comunitat de Ciutats Ariane
 • Consell Català del Moviment Europeu 
 • Consell de Municipis i Regions d'Europa (CMRE) 
 • Emporion
 • Energie-Cités 
 • Eurocities 
 • European BIC Network (EBN) 
 • Federació Internacional d'Associacions de Bibliotecaris i Biblioteques (IFLA) 
 • Fòrum Europeu per la Seguretat Urbana (FESU) 
 • Governs Locals per la Sostenibilitat (ICLEI) 
 • Healthy Cities 
 • IMPACTS Europe - Information Management Policies Assessment for City Transportation 
 • European Dancehouse Network (EDN)
 • Consell de la Formació Professional i Ocupació
 • International Association of Science Parks (IASP) 
 • International Network for Contemporary Performing Arts (IETM)
 • Major Cities of Europe 
 • Mayors for Peace
 • Metropolis
 • Observatori Internacional de Democràcia Participativa (OIDP)
 • Promoting Operational Links with Integrated Services (POLIS)
 • REN21 Renewable Energy Policy Network for 21st Century 
 • Réseau Art Nouveau Network
 • Unió de Ciutats Capitals Iberoamericanes (UCCI)
 • World e-Governments Organization - WeGO
 • World Tourism Cities Federation
 • Xarxa FP 
 • YOUROPE The European Festival Association