El Pla de Desenvolupament Econòmic de Sant Martí està impulsat per districte de Sant Martí i Barcelona Activa i implica a àrees de l'Ajuntament de Barcelona dedicades a la promoció econòmica. Realitzem reunions quinzenals de coordinació de desplegament del pla i en el dia a dia, aquest és l’equip tècnic present al territori que desplega les accions del Pla, interlocuta amb entitats i agents del territori i facilita els espais de governança:

Alfons Hernández

Tècnic Coordinador de Sant Martí

Direcció Operativa de Desenvolupament de Proximitat de Barcelona Activa

Tel. 934 019 637

Mònica Medina

Tècnica d’accions a Besòs-Maresme

Direcció Operativa de Desenvolupament de Proximitat de Barcelona Activa

Tel. 934 019 670

Esmeralda Blasi

Responsable d’accions a Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí

Direcció Operativa de Desenvolupament de Proximitat de Barcelona Activa

Alícia Gómez

Tècnica de comerç, ocupació i economia social

Districte de Sant Martí

Contacteu amb nosaltres

Direcció

c/ Andrade, 9-11, 08020 Barcelona