BCNROC repositori institucional

BCNROC és el repositori institucional mitjançant el qual l’Ajuntament de Barcelona proporciona, en accés lliure i gratuït, amb les mínimes restriccions possibles, els documents digitals d’autoria municipal de divulgació pública.

La col·lecció del repositori és heterogènia, amb diversitat de continguts i de tipologies documentals, com ho és la mateixa producció municipal. Inclou, entre altres, normes, memòries, projectes, plans, pressupostos, mesures de govern, enquestes, dossiers de premsa, materials multimèdia i tots els documents publicats que recullen les activitats del Govern municipal.

La política que acompanya el repositori institucional s’aplica a tots els documents digitals municipals elaborats a partir de l’1 d’octubre de 2015, però al BCNROC es va incorporant documentació anterior, ja sigui digital o bé resultat de la digitalització de suports analògics realitzada pel SEDAC.

Són objectius concrets del BCNROC:

  • Afavorir la descoberta i la visibilitat dels documents de l’Ajuntament de Barcelona i de les seves metadades a les xarxes digitals. L’ús de l’estàndard Dublin Core i del protocol OAI-PMH (Open Access Initiative Protocol for Metadata Harvesting) fan possible la interoperabilitat amb altres repositoris i agregadors de continguts a internet, d’àmbit nacional i internacional.
  • Garantir l’emmagatzematge, la gestió i l’accessibilitat present i futura d’aquests documents, de manera fàcil, gratuïta, lliure, completa, permanent, reutilitzable i actualitzada contínuament.
  • Potenciar l’accés obert facilitant l’autopublicació de la producció municipal
  • Fomentar l’intercanvi, la innovació i la reutilització dels documents de l’Ajuntament de Barcelona. Qualsevol usuari amb accés a internet pot accedir a documents municipals publicats amb la garantia de poder llegir-los, baixar-los, desar-los, imprimir-los, usar-los i reutilitzar-los, distribuir-los i, fins i tot, fer-ne obres derivades, sempre tenint en compte les condicions d’ús.
  • Destacar les col·leccions patrimonials digitalitzades de l’Ajuntament de Barcelona i donar-les a conèixer al món, en general, i a la ciutadania de Barcelona, en particular.
  • Dotar tots els documents digitals que formen part del repositori obert d’un URI (uniform resource identifier), identificador uniforme de recursos electrònics, que identificarà inequívocament, d’una manera estable, constant i flexible el document municipal a les xarxes digitals.

Tots els recursos estan subjectes a les lleis de dipòsit legal i de propietat intel·lectual, motiu pel qual el repositori detalla les condicions de drets d’ús per a cada un d’aquests documents amb l’assignació de llicències Creative Commons.

El repositori institucional és transversal per a tot l’Ajuntament i serveix de dipòsit únic on es dirigeixen els altres webs municipals que difonen documentació municipal destinada a aquesta finalitat.

BCNROC disposa d’un cercador propi, però també es pot consultar a través de BCNexplor@, eina de descoberta que permet cercar de manera conjunta tota la documentació del SEDAC, de les biblioteques departamentals i del BCNROC.

Enllaços relacionats: