L'Àrea de Seguretat i Prevenció aposta per la mediació per resoldre els conflictes de convivència derivats del confinament

L'Àrea de Seguretat i Prevenció aposta per la mediació per resoldre els conflictes de convivència derivats del confinament

08/04/2021 - 10:04

Redacció

El Servei de Mediació Veïnal ha gestionat 246 casos al districte de L'Eixample des de l’inici de la pandèmia gràcies al projecte pilot 'Eixample, Districte Mediador'.

Diferents serveis municipals de l’Ajuntament de Barcelona incorporen de forma estable la mediació com a estratègia per donar resposta a la demanda d’intervenció de l’administració en la resolució de conflictes; com ara la Direcció de Prevenció de l’Àrea de Seguretat i Prevenció, que ho fa des de l’any 2007.

L’any passat, en concret, aquesta direcció va activar dues edicions de mediació veïnals especials i consecutives per tal de donar resposta a les situacions de conflicte i molèsties veïnals incrementades per la situació de confinament provocada per la Covid-19.

Des de març que es va activar la primera edició fins a desembre del 2020, que va acabar la segona, es van gestionar un total de 664 conflictes entre veïns i veïnes. Els districtes més representats van ser L’Eixample (246 serveis), Sants-Montjuïc (161 serveis) i Horta Guinardó (130 mediacions).

El protagonista absolut de la segona edició de mediacions va ser L’Eixample, que va aglutinar el 86% de tots els serveis prestats entre setembre i desembre gràcies a la seva participació al projecte pilot ‘Eixample, districte mediador’.

Què és la mediació?

La mediació és, en definitiva, un espai de trobada per establir o restaurar el diàleg entre persones que es trobin en una situació de conflicte. Aquest espai es tutela per una persona mediadora que propicia aquest diàleg amb l’objectiu d’assolir un acord satisfactori per totes les parts. Es tracta d’una de les moltes tècniques existents de resolució de conflictes.

El procés es fonamenta en la voluntarietat i en la llibertat de la participació de totes les parts intervinents amb l’objectiu compartit de prendre acords en comú per restablir uns paràmetres de convivència satisfactoris per tothom.

A llarg termini, s’aconsegueix millorar la capacitat de les persones que hi participen per afrontar els seus conflictes amb els altres de manera raonada i millorar la convivència aprofitant el potencial de les mateixes persones.

Els criteris de reconeixement de situacions susceptibles de ser tractades amb tècniques de mediació són:

  • Situacions de conflicte entre particulars la resolució dels quals no passa simplement per la tramitació d’un expedient.
  • Situacions que no incompleixin la normativa municipal o, si ho fan, que la sanció prevista no resolgui el conflicte de convivència.
  • Situacions que no impliquin una violació greu de drets fonamentals de les persones.

Normalment, un cop acaba el servei de mediació i si hi ha hagut acord, se signa un acta, cosa que no va fer-se l’any passat (al no fer-se mediacions presencials).

El Servei de Mediació Veïnal

El Servei de Mediació Veïnal neix al març l’any 2020 per donar resposta als conflictes agreujats per la situació de confinament dins dels habitatges.

La mediació es fa de manera telemàtica, per tal que els tècnics de servei donin resposta el més aviat possible i de forma proactiva a les diferents situacions. La principal via d’accés al servei és a través dels Tècnics i Tècniques territorials o bé els equips de Policia de Barri de la Guàrdia Urbana.

El servei va finalitza el mes de Juliol, i, davant la percepció general que aquest seguia sent necessari, es va decidir activar un altre servei similar pel període de Setembre fins a final d’any: el Servei d’Atenció a Demandes de Mediació Veïnal.

Des del mes de març fins a juliol, es gestionen un total de  492 casos. El districte amb més d’ells és Sants-Montjuïc (161 casos); i les queixes principals tenen a veure amb sorolls, usos dels habitatges, usos dels espais comuns, obres, etc.

Projecte pilot ‘Eixample, districte mediador’

El Servei d’Atenció a Demandes de Mediació Veïnal dona continuïtat al Servei de Mediació Veïnal, ja que moltes persones mantenen el confinament preventiu per motius de salut i/o tele-treballen des de casa. Això continua generant més conflictes de convivència veïnal dels que hi hauria en una situació habitual.

Aquest servei participa en el projecte pilot Eixample, districte mediador’; en el que es fa una intervenció coordinada entre la Guàrdia Urbana del districte, la Direcció de Prevenció i altres serveis municipals territorials, per resoldre casos relacionats amb conflictes veïnals, familiars, associatius i de negocis, arribant a gestionar quinze casos setmanals. La participació en aquest projecte fa que L’Eixample sigui el protagonista de tots els serveis realitzats en aquesta segona fase de mediacions.

Des del mes de Setembre, que s’activa aquest segon servei, fins a final d’any s’han gestionat 172 casos de mediació, essent L’Eixample (148 casos) el principal districte derivador; seguit a molta distància pel districte d’Horta-Guinardó (15 casos).

La principal problemàtica detectada amb diferència (63,5% dels casos) és la relacionada amb molèsties causades per soroll o música. Per ordre, la segueixen les molèsties derivades per situacions de salut mental o amb obres o instal·lacions, queixes de mals usos dels espais comuns i molèsties per olors i falta d’higiene. En el 49% dels casos s’ha aconseguit rebaixar el conflicte.

En algunes ocasions el veïnat informa de situacions que no són competència del Servei d’Atenció a Demandes de Mediació Veïnal. En aquests casos, es fa el traspàs als departaments oportuns:

  • Casos de presumpta vulnerabilitat social: violència de gènere, infància o gent gran en risc, violència entre veïns, etc.
  • Casos competència d’altres departaments: conflictes a l’espai públic, situacions irregulars de negocis o habitatges, situacions a la via pública com sensellarisme o sobreús en el confinament, etc.

El servei de mediació veïnal està coordinat per la Direcció de Serveis de Prevenció i l’ha gestionat la cooperativa d’iniciatives socials i accions comunitàries Ètic Hàbitat.