L’any 2016 el Govern municipal va impulsar l’elaboració d’un Pla director en què es planteja un nou model de Guàrdia Urbana centrat en la proximitat i l’adaptació al territori i en el qual les unitats territorials són l’eix de resposta immediata a la demanda dels ciutadans i ciutadanes.

Aquest pla té com a objectiu principal en matèria de seguretat el disseny d’un model que prioritzi la convivència des de l’àmbit de carrer/barri i que ajudi a dimensionar millor els fenòmens emergents. D’aquesta manera, les polítiques de seguretat són més de prevenció que de reacció.

La ciutadania se situa, doncs, com l’aliat principal tant en el diagnòstic com en el plantejament de solucions als problemes de seguretat i convivència. És per això que s’estan reforçant els canals de comunicació i participació a cada districte.

També es reforça la feina de coordinació amb els districtes i els diferents serveis municipals a fi de trobar solucions transversals a aquests problemes complexos.

Aquesta nova manera de treballar pren forma amb la creació de la Policia de Barri.

Què és la Policia de Barri?

  • És un nou model de treball de la Guàrdia Urbana que implica la creació d’un equip de policies de barri a cada districte i que té com a objectiu conèixer les entitats, els equipaments i el veïnat de cada barri per anticipar els problemes detectant-los de manera precoç.
  • Cada barri de Barcelona té un referent de la Policia de Barri, de manera que la ciutat disposa de 73 referents després del desplegament total del pla.
  • L’agent de la Policia de Barri és el vostre referent al territori, la persona amb la qual podeu contactar, quan ho necessiteu, per plantejar qüestions relatives a la convivència i la seguretat. Per a serveis urgents, però, la comunicació es farà a través del telèfon 112.
  • El nou equip posa una atenció especial en els conflictes de convivència i disposa d’un grup de suport que, amb la resta dels serveis de l'Ajuntament, ajuda a resoldre les necessitats veïnals i en fa un seguiment.

 

 

El desplegament de la Policia de Barri s’inicia el maig del 2017 a Nou Barris i continua progressivament al 2018 amb els districtes de Sant Andreu, Sant Martí, Ciutat Vella i Sants-Montjuïc i al 2019 amb les incorporacions dels equips de Les Corts, Gràcia, Horta-Guinardó, L’Eixample i Sarrià-Sant Gervasi. Per fer-ho, tots els referents han rebut formació especialitzada en les habilitats i les eines necessàries.