Aquí trobareu els tràmits que es gestionen des de la Guàrdia Urbana i altres entitats o institucions relacionats amb la seguretat, la convivència i la mobilitat.

Cita prèvia per a tots els tràmits responsabilitat de la Guàrdia Urbana

ots els tràmits responsabilitat de la Guàrdia Urbana es poden fer de forma presencial a la Oficina d’Informació i Tràmits de 9 a 14 hores. Per fer-ho, cal demanar cita prèvia.

Accedeix al tràmit

Recuperació de decomisos per venda ambulant o objectes retirats per la Guàrdia Urbana

Recuperació d'objectes comissats per la Guàrdia Urbana i ingressats al dipòsit per venda ambulant sense autorització.

La persona titular dels objectes intervinguts s'ha de presentar a l'Oficina d'Informació i Tràmits de la Guàrdia Urbana, aportar la documentació que es requereix i fer efectives les taxes corresponents.

Accedeix al tràmit

Per filmar o fotografiar espais tancats o parcs de la ciutat, cal consultar el tràmit Permís de filmació i fotografia a diversos parcs i espais tancats de la ciutat.

Accedeix al tràmit

Permís de filmació i fotografia al carrer

Cal demanar un permís per fer fotografies o filmacions a la via pública en cas que s'hagi d'utilitzar un trípode o alguna instal·lació de característiques especials durant la realització dels treballs audiovisuals.

Abans de sol·licitar-lo, cal que efectueu l'autoliquidació de taxes de tràmits gestionats per la Guàrdia Urbana i que en feu el pagament.

Al tràmit trobareu informació respecte a l'ús de drons.

Per filmar o fotografiar espais tancats o parcs de la ciutat, cal consultar el tràmit Permís de filmació i fotografia a diversos parcs i espais tancats de la ciutat.

Accedeix al tràmit

Permís per a armes d'aire o gas comprimit

Per poder dur i utilitzar les armes accionades per aire o un gas comprimit fora del domicili, cal l'obtenció d'una targeta d'armes, que sempre ha d'acompanyar l'arma. Aquesta targeta és personal per a un titular i una arma concrets.

Abans de sol·licitar el permís de targeta d'armes, cal que efectueu l'autoliquidació de taxes de tràmits gestionats per la Guàrdia Urbana i que en feu el pagament.

Accedeix al tràmit

Objectes o documents perduts custodiats a l'Oficina de Troballes

Aquest tràmit permet esbrinar si un objecte o un document perdut ha estat retrobat i què cal fer per recuperar-lo.

Per poder fer la consulta, l'objecte o el document ha de tenir un número de sèrie (en el cas de telèfons mòbils, càmeres, etc.) o un número d'identificació (en el cas de DNI, passaports, targetes, etc.).

Accedeix al tràmit

Recuperació d'objectes perduts als transports públics i a la via pública

Recuperació dels objectes perduts als transports públics o a la ciutat de Barcelona.

L'Oficina municipal de Troballes recull els objectes trobats a la via pública de la ciutat, metro i autobusos de TMB, taxis, bústies de correus, i també documentació de ciutadans de Barcelona perduda en altres municipis.

Accedeix al tràmit

Altres queixes i/o suggeriments

Sol·licitud per part dels ciutadans i ciutadanes de l'actuació dels serveis d'intervenció de la via pública, com ara neteja, enllumenat, estat del carrer, mobiliari urbà, semàfors, etc. També comunicació d'incidències o reclamacions sobre serveis, actuacions o decisions municipals.

Accedeix al tràmit