Aquí trobareu els tràmits que es gestionen des de la Guàrdia Urbana i altres entitats o institucions relacionats amb la seguretat, la convivència i la mobilitat.

Cita prèvia per a tots els tràmits responsabilitat de la Guàrdia Urbana

ots els tràmits responsabilitat de la Guàrdia Urbana es poden fer de forma presencial a la Oficina d’Informació i Tràmits de 9 a 14 hores. Per fer-ho, cal demanar cita prèvia.

Accedeix al tràmit

Recuperació de decomisos per venda ambulant o objectes retirats per la Guàrdia Urbana

Recuperació d'objectes comissats per la Guàrdia Urbana i ingressats al dipòsit per venda ambulant sense autorització.

La persona titular dels objectes intervinguts s'ha de presentar a l'Oficina d'Informació i Tràmits de la Guàrdia Urbana, aportar la documentació que es requereix i fer efectives les taxes corresponents.

Demana cita prèvia

Permís de filmació i fotografia al carrer

Cal demanar un permís per fer fotografies o filmacions a la via pública en cas que s'hagi d'utilitzar un trípode o alguna instal·lació de característiques especials durant la realització dels treballs audiovisuals.

Abans de sol·licitar el permís, cal que efectueu l'autoliquidació de taxes de tràmits gestionats per la Guàrdia Urbana i que en feu el pagament.

Accedeix al tràmit

Permís per a armes d'aire o gas comprimit

Per poder dur i utilitzar les armes accionades per aire o un gas comprimit fora del domicili, cal l'obtenció d'una targeta d'armes, que sempre ha d'acompanyar l'arma. Aquesta targeta és personal per a un titular i una arma concrets.

Abans de sol·licitar el permís de targeta d'armes, cal que efectueu l'autoliquidació de taxes de tràmits gestionats per la Guàrdia Urbana i que en feu el pagament.

Accedeix al tràmit

Objectes o documents perduts custodiats a l'Oficina de Troballes

Aquest tràmit permet trobar els objectes perduts que es puguin cercar a partir d’un identificador format per números i/o lletres:

* Objectes amb número de sèrie (càmeres fotogràfiques, ordinadors portàtils, telèfons mòbils, etcètera).
* Documents amb número d’identificació (DNI, passaports, NIE, etcètera).

Es pot consultar si aquests objectes han estat trobats i què cal fer per poder-los recuperar.

Per consultar objectes o documents sense número de sèrie ni identificació, cal trucar al telèfon 010.

L’Oficina de Troballes només atén amb cita prèvia.

Accedeix al tràmit

Lliurament d’objectes trobats a la ciutat de Barcelona

Els objectes trobats a la ciutat de Barcelona es poden lliurar a:

* Oficina de Troballes de Barcelona, C/ Ciutat, 2 (només s'atén amb cita prèvia).
* Qualsevol dependència de la Guàrdia Urbana. També és possible lliurar els objectes trobats a les patrulles del cos que siguin a la via pública.

Contacte

Altres queixes i/o suggeriments

Sol·licitud per part dels ciutadans i ciutadanes de l'actuació dels serveis d'intervenció de la via pública, com ara neteja, enllumenat, estat del carrer, mobiliari urbà, semàfors, etc. També comunicació d'incidències o reclamacions sobre serveis, actuacions o decisions municipals.

Accedeix al tràmit