La gent gran, com a col·lectiu de risc que es troba implicat en accidents de trànsit, ha de ser objecte d’una actuació prioritària pel que fa a la prevenció de situacions de risc en els seus desplaçaments a peu (atropellament).

També tenen una especial vulnerabilitat davant d’una sèrie de modalitats delictives, com poden ser els furts, els robatoris al domicili, els robatoris amb violència i la intimidació i les estafes.