El col·lectiu de persones grans és un dels més vulnerables a l’hora de patir accidents, i és per això que esdevé estratègic per a la Guàrdia Urbana. En aquesta línia, fa anys que organitza xerrades informatives a casals de barri i centres de dia (sobretot en mobilitat segura). No obstant això, el programa "Estem a prop de la gent gran" suposa un pas més en el suport a les persones grans, tant pel que fa als receptors com als continguts.

Aquest projecte és compartit amb el Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS) i amb l'Àrea de Drets Socials de l'Ajuntament, i suposa una millora respecte a les xerrades anteriors perquè fa arribar els consells de seguretat viària, seguretat ciutadana i prevenció també als treballadors i treballadores de l'Àrea de Drets Socials.

D’aquesta manera, a més d'oferir xerrades a les persones grans que assisteixen als centres, també s'ofereixen als treballadors i treballadores socials, familiars i personal del servei de teleassistència i dels punts d'atenció energètica que estan en contacte diari amb aquest col·lectiu.

Així, es fan arribar els consells i les bones pràctiques a més persones i es maximitza el coneixement adquirit, amb l’objectiu d’arribar fins al voltant de les 250.000 persones més grans de 65 anys que viuen a la ciutat.

La implantació d’aquest programa ha rebut el 2017 un premi de bones pràctiques de la Fundación Española para la Seguridad Vial (FESVIAL).