Les polítiques municipals dels darrers anys han posat el focus en la seguretat viària, i a reduir l’accidentalitat i prevenir conductes de risc. A més, Barcelona comparteix el projecte Visió Zero per a la reducció de morts i ferits greus en accidents de trànsit.

En aquest context, la Guàrdia Urbana de Barcelona dona suport a les demandes del territori en matèria de prevenció i reducció de l’accidentalitat i control de la indisciplina viària, a fi de reduir els riscos associats.

Les funcions generals que la Divisió de Trànsit duu a terme en aquestes matèries són, doncs, de tipus informatiu, educatiu o de sensibilització, preventiu, i funcions correctores de la indisciplina viària:

 • Elaboració, impuls i seguiment del Pla de seguretat viària de Barcelona
 • Anàlisi de l’accidentalitat i les zones de risc essencial
 • Formació adreçada a la ciutadania, i empreses
 • Elaboració de propostes de millora d’ordenació/senyalització del trànsit

També hi ha tasques específiques de les quals s'encarreguen les tres unitats que depenen de la Divisió de Trànsit:

Unitat Central de Trànsit

 • Inspecció del transport de viatgers i mercaderies
 • Protecció de la seguretat viària en actes populars i esportius
 • Acompanyament de vehicles de transport o personalitats amb necessitats excepcionals
 • Gestió de la circulació, especialment a les rondes de la ciutat i a les vies principals de connectivitat
 • Suport a la resta d’unitats per garantir la fluïdesa de la circulació, la mobilitat i la seguretat viària de la ciutat

Unitat d’Investigació i Prevenció de l’Accidentalitat

 • Assistència i investigació d’accidents de trànsit
 • Investigació i instrucció d’atestats
 • Anàlisi i estudi dels resultats obtinguts en els controls de drogotest i alcoholèmia
 • Intervenció en els sinistres viaris amb lesionats greus o amb víctimes mortals
 • Instrucció d’atestats per delictes contra la seguretat viària
 • Investigació de fets delictius relacionats amb la seguretat viària
 • Assessorament a les patrulles de les Unitats Territorials i intervenció en cas necessari en sinistres de trànsit amb ferits lleus o danys materials
 • Comunicació i acompanyament dels familiars de ferits greus o víctimes mortals i posterior seguiment dels casos
 • Investigació, reconstrucció i anàlisi de la sinistralitat viària
 • Reconstrucció dels sinistres a requeriment de l’autoritat judicial, tant de casos de la Guàrdia Urbana de Barcelona com d’altres cossos policials
 • Seguiment i acompanyament de les víctimes de sinistres de trànsit
 • Estudi de les dades de sinistralitat de casos amb col·lectius vulnerables implicats
 • Anàlisi de la sinistralitat i de les zones de risc de la ciutat
 • Elaboració d’informes de prevenció viària
 • Organització de les accions formatives de seguretat viària laboral
 • Organització de les sessions formatives per als col·lectius vulnerables

Unitat de Denúncies per Imatges Gravades

 • Control, validació i tramitació de les infraccions captades a través dels sistemes tecnològics dels quals disposa la Guàrdia Urbana
 • Suport a investigacions relacionades amb delictes contra la seguretat viària

De totes les actuacions, les accions preventives orientades a conscienciar sobre els comportaments responsables, la convivència, la solidaritat i el respecte són cada vegada més importants en la reducció del nombre d’accidents.

En aquest sentit, la Guàrdia Urbana de Barcelona ofereix sessions formatives als treballadors i treballadores d’empreses que es desplacen en motocicleta o ciclomotor per Barcelona, imparteix tallers a les escoles de la ciutat (Servei d’Educació per a la Seguretat) o bé elabora campanyes de consells per a la gent gran.

També col·labora en campanyes informatives o de conscienciació puntuals amb altres àrees de l’Ajuntament.

Llocs web recomanats