Les polítiques municipals dels darrers anys han posat el focus en la seguretat viària, i a reduir l’accidentalitat i prevenir conductes de risc. A més, Barcelona comparteix el projecte Visió Zero per a la reducció de morts i ferits greus en accidents de trànsit.

En aquest context, la Guàrdia Urbana de Barcelona dona suport a les demandes del territori en matèria de prevenció i reducció de l’accidentalitat i control de la indisciplina viària, a fi de reduir els riscos associats.

Les funcions generals que la Divisió de Trànsit duu a terme en aquestes matèries són, doncs, de tipus informatiu, educatiu o de sensibilització, preventiu, i funcions correctores de la indisciplina viària:

 • Elaboració, impuls i seguiment del Pla de seguretat viària de Barcelona
 • Anàlisi de l’accidentalitat i les zones de risc essencial
 • Formació adreçada a la ciutadania, sobretot a menors i gent gran
 • Elaboració de propostes de millora d’ordenació/senyalització del trànsit

També hi ha tasques específiques de les quals s'encarreguen les tres unitats que depenen de la Divisió de Trànsit:

Unitat Central de Trànsit

 • Gestió de la circulació.
 • Regulació de moviments de circulació i estacionaments a la via pública.
 • Inspecció del transport de viatgers i mercaderies.
 • Protecció de la seguretat viària en actes populars i esportius.
 • Acompanyament de vehicles de transport o personalitats amb necessitats excepcionals.

Unitat d’Investigació i Prevenció de l’Accidentalitat

 • Assistència i investigació d’accidents de trànsit.
 • Investigació i instrucció d’atestats.
 • Anàlisi i estudi dels resultats obtinguts dels controls de drogotest i alcoholèmia.

Unitat de Denúncies per Imatges Gravades

 • Control, validació o tramitació de les infraccions captades a través dels sistemes tecnològics dels quals disposa la Guàrdia Urbana.
 • Atenció al ciutadà pel que fa als expedients que se’n derivin.

De totes les actuacions, les accions preventives orientades a conscienciar sobre els comportaments responsables, la convivència, la solidaritat i el respecte són cada vegada més importants en la reducció del nombre d’accidents.

En aquest sentit, la Guàrdia Urbana de Barcelona ofereix sessions formatives als treballadors i treballadores d’empreses que es desplacen en motocicleta o ciclomotor per Barcelona, imparteix tallers a les escoles de la ciutat (Servei d’Educació per a la Seguretat) o bé elabora campanyes de consells per a la gent gran.

També col·labora en campanyes informatives o de conscienciació puntuals amb altres àrees de l’Ajuntament.

Llocs web recomanats