Aquí trobareu els tràmits que es gestionen des de la Guàrdia Urbana i altres entitats o institucions relacionats amb la seguretat, la convivència i la mobilitat.

 

Com es poden pagar les multes de trànsit en període voluntari imposades per l'Ajuntament de Barcelona

Aquest tràmit us indicarà els llocs on us podeu adreçar per fer el pagament de les multes de trànsit en període voluntari i cancel·lar el deute pendent amb l'Ajuntament de Barcelona.

Accedeix al tràmit

Al·legacions o recursos en relació amb multes municipals que no tinguin a veure amb trànsit ni amb civisme

Aquest tràmit serveix per demanar-ne l'anul·lació o la modificació, ja sigui en el període voluntari de pagament o quan es reclami en el període executiu (amb recàrrec i interessos).

Accedeix al tràmit

Al·legacions o recursos en relació amb multes de civisme imposades per l'Ajuntament de Barcelona

Aquest tràmit permet presentar un recurs o una al·legació a una multa imposada per l'Ajuntament de Barcelona per una infracció de civisme dins del període voluntari de pagament.

Cal demanar cita prèviament.

El tràmit permet demanar la substitució de la sanció econòmica per una mesura alternativa en els casos d'infraccions de les ordenances municipals.

Per demanar la suspensió de la sanció econòmica en els casos d'infraccions de trànsit, consulteu el tràmit Suspensió de l'execució de sancions per infraccions de l'Ordenança de circulació de vianants i de vehicles.

Accedeix al tràmit

Suspensió de l'execució de sancions per infraccions de l'Ordenança de circulació de vianants i de vehicles

Aquest tràmit permet demanar la suspensió de l'execució de les sancions a les normes de circulació per infraccions lleus o greus que no comportin la suspensió del permís o la llicència de conducció. Consulteu els casos en què es podrà deixar en suspens l'execució de les sancions.

Per demanar la substitució de la sanció econòmica per una mesura alternativa en els casos d'infraccions de les ordenances municipals, consulteu el tràmit Sol·licitud de mesures alternatives substitutòries a sancions per infraccions de les ordenances municipals.

Accedeix al tràmit

Autoliquidació de taxes per a la tramitació de sol·licituds d'ocupació de la via pública (OVP) o de permís d'armes

Autoliquidació de la taxa per tramitar l'autorització de:

  • Sol·licituds d'ocupació de la via pública per fer-hi filmacions
  • Sol·licituds d'ocupació de la via pública per a la instal·lació de bastides, grues o mudances
  • Sol·licituds d'ocupació de la via pública per a l'estacionament de vehicles o altres elements de treball
  • Permís d'armes: obtenció i/o renovació de la targeta per a l'ús i la tinença d'armes

Accedeix al tràmit