La Guàrdia Urbana es fonamenta en un model de policia de proximitat que genera respostes policials globals i integrals que involucren tota l’organització, amb professionals de diferents especialitats que s’impliquen en cadascuna d’elles. Aquest model és fruit de l’adaptació constant del cos a les necessitats de la ciutadania per donar resposta a les seves necessitats de la millor manera possible. És per això que les estratègies policials, els serveis oferts a la ciutadania, els mitjans utilitzats i, fins i tot, la capacitació dels i les membres del cos ha anat evolucionant amb el pas del temps.

Aquesta visió, que situa la demanda ciutadana en el centre del procés, fa que el conjunt de l’organització s’alineï per obtenir resultats perceptibles i duradors en allò que la ciutadania identifica com a conflictes de seguretat i convivència a la ciutat.

L’abordatge de les situacions que provoquen més inseguretat, que acostumen a ser complexes, parteix d’una anàlisi científica que permet comprendre-les i elaborar estratègies més obertes i integradores. El resultat és un model d’intel·ligència policial que aborda les problemàtiques de manera integral i profunda.

En aquest sentit, i per articular accions amb més impacte, les estratègies de resposta als conflictes es treballen amb la resta de serveis municipals, que hi aporten un enfocament des del seu àmbit competencial.

Aquest model d’organització permet tenir equips de treball dins la Guàrdia Urbana formats també per diferents especialistes, que treballen als equips de Policia de Barri desplegats per tota la ciutat. Aquests equips estan formats per:

 • Referents de barri:
  Cada barri o agrupació de barris té assignat una persona referent. Aquesta distribució facilita la comprensió profunda de la realitat d’una àrea geogràfica petita i també afavoreix la millora de les relacions amb la societat civil d’aquestes zones.

  Aquesta forma d’abordar la tasca policial és fonamental per al treball de proximitat, ja que permet un intercanvi natural de coneixement i, per tant, una millor recopilació d’informació rellevant pel sistema de seguretat.
   

 • Referents tècnics:
  Agents que tenen una formació i una especialització en una determinada àrea tècnica. Ajuden els i les referents de barri en les problemàtiques i els conflictes de la seva especialitat:
  • Referent tècnic en seguretat ciutadana
  • Referent tècnic de policia administrativa
  • Referent tècnic de mobilitat
  • Referent tècnic en violència masclista i situacions de vulnerabilitat

   

 • Servei d’Educació per a la Seguretat (SES):
  Servei d’un alt valor afegit encarregat de facilitar la presència de la Guàrdia Urbana en l’àmbit educatiu per introduir continguts de seguretat des d’una òptica pedagògica i instructiva. És el servei de referència per a les institucions educatives de la ciutat (públiques, concertades i privades) en educació infantil, primària, secundària (obligatòria i postobligatòria) i especial.