Aquí trobareu els tràmits que es gestionen des de la Guàrdia Urbana i altres entitats o institucions relacionats amb la seguretat, la convivència i la mobilitat.

Autorització de transports especials per les vies de la ciutat

Els vehicles amb unes dimensions o un pes superiors als reglamentaris han de tenir un permís especial per circular per la ciutat.

Podeu iniciar el tràmit de manera telemàtica si sou una empresa de transports i disposeu d'un nom d'usuari i d'una contrasenya que facilita la Guàrdia Urbana.

Si no en disposeu, els podeu demanar a l'Oficina de Transports Especials de la Guàrdia Urbana.

Accedeix al tràmit

Permís d'ocupació de l'espai públic per bastides o grues

Per instal·lar a la via pública grues que poden elevar més de quinze tones de pes o estacionar els vehicles que transporten els materials per al muntatge o desmuntatge d'una bastida s'ha de tenir un permís de la Guàrdia Urbana.

Si es preveu que aquests treballs poden provocar una restricció important del trànsit o, fins i tot, el tall d'un carrer, també caldrà demanar la intervenció d'agents de la Guàrdia Urbana.

Abans de sol·licitar el permís, cal que efectueu l'autoliquidació de taxes per a la tramitació de sol·licituds d'ocupació de la via pública (OVP i en feu el pagament.

Accedeix al tràmit

Lliurament de vehicles immobilitzats o precintats per la Guàrdia Urbana

Recuperació d'un vehicle que ha estat immobilitzat o precintat per la Guàrdia Urbana de Barcelona.

Accedeix al tràmit

Recuperació de vehicles retirats per la grua municipal

Recuperació del vehicle que la grua municipal ha retirat de la via pública i ingressat al dipòsit municipal. Consulteu els casos en què no estaran subjectes a la taxa per permanència en el dipòsit municipal ni a la taxa per utilització del servei de grua.

Accedeix al tràmit

Llicència d'ocupació de reserva d'estacionament per a vehicles d'estaments oficials i d'altres

Permís que cal que demanin els vehicles de consolats, hospitals, entitats oficials i benèfiques i d'altres per poder disposar d'una reserva d'estacionament a la via pública.

Accedeix al tràmit

Permís d'ocupació de l'espai públic per a l'estacionament de vehicles o altres elements de treball

Tots els vehicles, grups electrògens o altres elements que, per tasques de càrrega i descàrrega o d'altres treballs, hagin d'ocupar la calçada, com a màxim durant un dia, han de tenir un permís per estacionar a la via pública.

Abans de sol·licitar el permís, cal que efectueu l'autoliquidació de taxes per a la tramitació de sol·licituds d'ocupació de la via pública (OVP) i que en feu el pagament.

Accedeix al tràmit

Permís d'ocupació de l'espai públic per fer una mudança

Aquest tràmit permet demanar un permís d’ocupació de l’espai públic per realitzar mudances.

Abans de sol·licitar el permís, cal que efectueu l'autoliquidació de taxes per a la tramitació de sol·licituds d'ocupació de la via pública (OVP) i realitzeu el seu pagament. Aquesta autoliquidació no serà necessària en el cas de les mudances Assabentades o tipus A.

Accedeix al tràmit