A peu

 • VoreraCamineu sempre per la vorera. Eviteu caminar per carrils bici o per la calçada.
 • SemaforRespecteu els semàfors.
 • CreuarTravesseu sempre en línia recta i pel pas de vianants o els passos amb semàfor.
 • PrecaucióAbans de travessar un carrer, mireu bé a dreta i a esquerra. En els passos de vianants sense semàfors, cal que tingueu més precaució.
 • AtencióPoseu especial atenció als vehicles que giren.

En bicicleta

 • VianantEls i les vianants sempre tenen prioritat.
 • BiciCirculeu pel carril bici. Si no n’hi ha, ocupeu la part central del carril quan circuleu per la calçada.
 • Ziga ZaguesNo feu ziga-zagues.
 • VestuariFeu servir llums i vestit reflector.
 • StopRespecteu sempre la senyalització.

En moto

 • VianantEls i les vianants sempre tenen prioritat.
 • StopRespecteu les normes de circulació: la senyalització, els semàfors i els límits de velocitat.
 • CascPorteu sempre el casc cordat, homologat, de la mida adequada i proteccions addicionals, tant el conductor com l'acompanyant.
 • No voreresNo circuleu mai per les voreres.
 • DistanciaAssenyaleu les maniobres i mantingueu la distància de seguretat amb la resta de vehicles.

En cotxe

 • VianantEls i les vianants sempre tenen prioritat.
 • CinturóUtilitzeu sempre els cinturons de seguretat, tant els ocupants dels seients de davant com els que viatgin al darrere. Els menors d'edat amb alçada igual o inferior a 135 centímetres han d'utilitzar un sistema de retenció infantil homologat i adaptat al seu pes i alçada en el seient de darrere.
 • CotxeNo ocupeu els espais dels vianants i tingueu màxima precaució en sortir o entrar als llocs d’estacionament. Quan ho feu, utilitzeu la porta que dona al costat de la vorera.
 • StopRespecteu les normes de circulació: la senyalització, els semàfors i els límits de velocitat.
 • PrecaucióNo utilitzeu aparells electrònics que us puguin distreure quan conduïu.

En vehicle de mobilitat personal (VMP)

 • CotxeLes persones conductores han de circular amb diligència i precaució per evitar danys propis o aliens.
 • SemaforCal respectar les normes de circulació, la senyalització viària, els semàfors i els passos de vianants.
 • StopEls vehicles de mobilitat personal no poden superar, en cap cas, els 25 km/h.
 • VestuariCal portar elements reflectors, llums i timbres, per a una millor visibilitat a la via pública.

Normativa de circulació per a vehicles de mobilitat personal a la ciutat de Barcelona
 

Què cal fer en cas d'accident de trànsit?

General

 • Les persones usuàries de les vies que es vegin implicades en un accident de trànsit, el presenciïn o en tinguin coneixement han d’auxiliar les víctimes o demanar auxili per atendre-les, i han d'oferir la seva col·laboració per evitar riscos majors, restablir la seguretat de la circulació i aclarir els fets.
 • Si la víctima és motorista, mai no se li ha de treure el casc.

Persones accidentades

 • Si heu patit un accident amb ferits, aviseu la Guàrdia Urbana.
 • Si no hi ha persones ferides i no hi ha perill per a la seva integritat, retireu el vehicle per restablir la circulació.
 • Si és possible, feu alguna foto.
 • Empleneu conjuntament amb l’altra persona implicada la declaració amistosa d'accident; d’aquesta manera, s’agilitzarà el tràmit posterior.
 • Si l'altra persona afectada està absent, recordeu que té l'obligació de comunicar-vos les seves dades, directament o a través dels agents de l'autoritat
 • Comuniqueu a la vostra companyia d’assegurances, al més aviat possible, la informació sobre l’accident.

Víctimes o familiars

 • No dubteu a demanar als agents de la Guàrdia Urbana qualsevol informació de l'accident o fer-los qualsevol pregunta que tingueu sobre aquest.
 • Per a qualsevol tràmit administratiu posterior, cal que us poseu en contacte amb l’Oficina d’Informació i Tràmits (OIT) al carrer de la Guàrdia Urbana, 3-5. Tel. 93 291 50 17.
 • Si com a conseqüència de l’accident (i no per cap altra causa com ara carència d’assegurança, etc.) la Guàrdia Urbana ha hagut de custodiar el vostre vehicle, durant els 10 dies següents podreu retirar-lo sense cap càrrec del dipòsit on ha estat ingressat.
 • Per demanar assessorament i ajut, podeu adreçar-vos a qualsevol de les associacions de víctimes d’accidents de trànsit.

A més, la Guàrdia Urbana i el Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) ofereixen atenció integral a les persones afectades o als seus familiars en situacions en què s'han produït ferits greus, morts o hi ha persones d'especial atenció (menors, persones grans...).

Testimonis

 • Hem de ser conscients que la seva col·laboració pot ser molt important per ajudar a aclarir els fets. No dubteu a identificar-vos o trucar a la Guàrdia Urbana.
 • La seva col·laboració pot ser molt important per a la víctima d’un accident.