La ciutat de Barcelona és un referent en la capacitat d’adaptació de la ciutat a les modificacions socials i estructurals.

En aquesta mateixa línia, la Guàrdia Urbana de Barcelona, al llarg dels més de 175 anys d'història del cos, ha sabut adaptar-se a les realitats canviants i als nous problemes emergents, i ha anat modelant la seva organització a les demandes de la ciutat per garantir i millorar la seguretat i la convivència a la ciutat.

El model organitzatiu que permet l'adaptació constant de l'organització al seu entorn es defineix a partir dels eixos principals de proximitat, territori i transparència, i gira entorn de dos àmbits: l’anticipació a les problemàtiques i la implicació transversal amb la resta d’institucions i entitats en la seva resolució.

En concret, els objectius del cos són tres:

  • Impulsar la proximitat i convertir el guàrdia en un referent de la ciutadania.
  • Potenciar el cos com a referent en l'anticipació i coordinació de les emergències i esdeveniments.
  • Implicar la ciutadania en la gestió del bé públic i, així, reforçar la legitimitat social, la valoració i la confiança dels ciutadans i les ciutadanes.