L’objectiu principal de la Guàrdia Urbana en seguretat és garantir el benestar i la qualitat de vida de la ciutadania, actuant sempre amb respecte als drets i llibertats fonamentals dels ciutadans i ciutadanes. En aquest sentit, es treballa en la prevenció i en la resposta urgent davant d’emergències.

La Guàrdia Urbana aborda les àrees següents en matèria de seguretat:

  • Seguretat ciutadana: la Guàrdia Urbana de Barcelona té la responsabilitat de vetllar per la seguretat de les persones i dels béns a la ciutat. Això inclou la prevenció i investigació dels delictes, la col·laboració amb altres forces i cossos de seguretat en situacions d’emergència, el patrullatge per prevenir actes delictius i la gestió de situacions de conflicte.
  • Seguretat viària: el cos policial barceloní té com a funció principal vetllar per la seguretat en la circulació del trànsit a la ciutat. Això inclou la regulació del trànsit, la prevenció de sinistres de trànsit, la gestió de la informació en matèria de trànsit, i la col·laboració amb altres organismes en situacions d’emergència, entre altres. A més, també organitza dispositius especials per protegir els entorns escolars.
  • Policia administrativa: la Guàrdia Urbana de Barcelona duu a terme inspeccions administratives als establiments de la ciutat i també a les activitats i espectacles que s’hi realitzen. En aquests contextos, els i les agents comproven el compliment de les condicions establertes a la llicència d’activitat corresponent i verifiquen el compliment dels requisits generals i específics segons la normativa vigent.
    A més, es treballa en estreta col·laboració amb altres serveis municipals i amb les autoritats judicials corresponents per assegurar el compliment de les ordenances i altres disposicions legals.