El principal objectiu de la Guàrdia Urbana en seguretat és impulsar el cos com a referent en l’anticipació i la gestió de les emergències, així com en el suport en la proximitat al territori des de la prevenció de problemàtiques en espais on, ja sigui per les dimensions o bé per l’alt nombre de persones o la vulnerabilitat del públic, es puguin generar situacions de risc o d’emergència social.

En aquesta línia, i al marge dels serveis habituals de vigilància activa als carrers i als espais verds, o les intervencions de “repressió del delicte” (detenir i custodiar delinqüents, cercar i protegir les proves del delicte), es posen en marxa operacions puntuals en aquells moments en què cal reforçar la vigilància.

Alguns dispositius estacionals rellevants s’activen durant les festes nadalenques o bé en els mesos d’estiu, pel fet que cal garantir un nivell òptim de seguretat, convivència, mobilitat i neteja en moments en què augmenta l’ús de l’espai públic i hi ha més concurrència de visitants a les zones comercials o a les platges.

L’inici del curs escolar és un altre moment en què s’activa un dispositiu especial amb una important atenció a les zones d’afluència dels centres escolars. Pel que fa també a la seguretat dels infants, al mes de desembre s’activa una operació policial d’inspeccions en establiments per garantir que les joguines que es venen compleixin les normatives corresponents i no representin cap perill per als més petits.

Una altra campanya important d’inspeccions és la relacionada amb els aliments en mal estat. Així, cada any s’inspeccionen locals dedicats a l’alimentació per garantir que els aliments que es venguin a la ciutat compleixin les garanties higienicosanitàries pertinents.

Finalment, la Guàrdia Urbana disposa de grups operatius especialitzats en seguretat ciutadana que actuen per evitar infraccions rellevants com ara delictes contra el patrimoni i furts (sobretot durant les aglomeracions).

D’aquests grups, un dels més importants és el que té l’objectiu d’evitar fets delictius al metro de la ciutat. Aquests agents actuen permanentment per advertir, corregir i denunciar les infraccions referents a les ordenances municipals que es produeixen a l’interior del metropolità.