Al comerç

Sistemes de seguretat

 • Doteu de sistemes de tancament segur tots els accessos a l’establiment, inclosos els del magatzem, patis, escales i finestres. Aquests sistemes han de poder permetre l’evacuació de les persones en cas d’emergència.
 • Instal·leu un sistema d'alarma visible des de l’exterior i connectat a una centraleta de vigilància en concert amb la policia.
 • Feu visibles tots els elements de protecció de què disposa l’establiment: alarmes, caixes de seguretat, extintors i mànegues.
 • Considereu el reforç d’espais comuns (vestíbuls, escales, etc) o elements de separació (portes i envans) si el local està situat en contigüitat amb altres edificis.
 • Si el tipus de negoci ho permet és aconsellable instal·lar un sistema de timbre i control a l’obertura de la porta d’accés, ja es tracti d’un passador o de sistemes d’activació remota.
 • És recomanable instal·lar un polsador d’alarma silenciosa.
 • Instal·leu sistemes d’intercomunicació (telèfons, intèrfons, walkietalkies, etc) entre les diferents zones de l’establiment.
 • Valoreu la conveniència d’instal·lar sistemes que permetin visionar tots els racons de l’establiment (miralls, càmeres, etc), ja que a més de facilitar la vigilància, són dissuasius.
 • Pengeu el plànol del recorregut d’evacuació del pla d’emergència, ja que en cas de necessitat facilitarà les operacions tant dels bombers com de la policia.

Operativa diària

 • Assegureu-vos que no resta ningú dins l’establiment abans de tancar. Recordeu-vos de connectar els sistemes d’alarma.
 • Mantingueu encès algun llum de façana durant les hores que l’establiment roman tancat. Dissuadirà la manipulació de panys i persianes.
 • Establiu codis de comunicació entre el personal de manera que en cas de qualsevol mena d’incident us pugueu comunicar sense alarmar als clients.
 • Doteu de sistemes de protecció mecànics o electrònics els articles exposats a la venda i mantingueu fora de l’abast del públic els de més valors.
 • Porteu un registre dels articles en exposició la botiga i dels que tingueu al magatzem. Us ajudarà a inventariar les pèrdues després d’un robatori.
 • No espereu a fer el recompte de caixa al darrer moment, abans de tancar. És millor que ho feu acompanyats i en un lloc apartat de la vista del públic.
 • Fixeu un límit màxim de diners a la caixa registradora i aneu retirant durant el dia les quantitats de diners que l’excedeixin, deixant-hi només els que necessiteu per canviar. Segons les característiques del comerç, valoreu la conveniència d’instal·lar caixes de seguretat amb obertura codificada i retardada en un lloc ben visible al públic, indicant que el personal de l’establiment no hi té accés.