Serveis d'Atenció al ciutadà

Presentació de serveis

Menu principal

Serveis d'atenció al ciutadà

La Carta de Serveis d’Atenció Ciutadana té com a objectiu donar a conèixer els canals que la ciutadania té al seu abast per obtenir informació sobre la ciutat i gestionar les tramitacions municipals de forma integral.

Per tal de donar coherència a l’organització dels serveis i fomentar la millora continua, es manté i s’impulsa una política de qualitat basada en la norma ISO 9001, amb els compromisos següents:

  • Fer accessible l’Administració a la ciutadania per millorar-ne la qualitat de vida.
  • Orientar els serveis per satisfer les necessitats de la ciutadania en matèria d’informació i tramitació, d’una manera pràctica i fàcil.
  • Millorar els processos perquè siguin àgils i simples per aconseguir una Administració més transparent, eficaç i propera.
  • Resoldre eficaçment les demandes de la ciutadania garantint la qualitat de la informació.
  • Assegurar l’homogeneïtat dels serveis i de la informació que s’ofereix als diferents canals.

Peu enllaços