Per tal de donar coherència a l’organització dels serveis i fomentar la millora continua, es manté i s’impulsa una política de qualitat basada en la norma ISO 9001, amb els compromisos següents:

 • Prioritzar el compromís amb l'interès ciutadà en la prestació del servei públic.
 • Fer accessible i amable l’Administració a la ciutadania.
 • Orientar els serveis a satisfer les necessitats de la ciutadania.
 • Posar a l'abast de la ciutadania l'oferta de la ciutat d'una manera pràctica i fàcil.
 • Millorar els processos de gestió i els sistemes d'atenció perquè siguin àgils, simples i clars.
 • Resoldre eficaçment les demandes de la ciutadania garantint la qualitat de la informació.
 • Assegurar l’homogeneïtat dels serveis i de la informació que s’ofereix als diferents canals.
 • Facilitar la participació ciutadana com a eina de millora dels serveis.

Serveis d'atenció ciutadana

 • Oficina virtual de tràmits

  L’Oficina Virtual de Tràmits és l’espai des d’on podeu dur a terme moltes de les tramitacions municipals sense moure-us de casa. També podeu descarregar la documentació que cal presentar per a les gestions presencials.

 • Oficines d'atenció ciutadana

 • 010. Telèfon d’informació metropolitana

  Al telèfon 010 podeu rebre informació sobre equipaments, agenda d'actes i serveis dins l'àmbit metropolità i dur a terme tràmits i gestions tributàries (pagaments i domiciliacions de tributs) de l'Ajuntament de Barcelona. Les trucades des de fora de l'àrea metropolitana de Barcelona es poden fer a través del telèfon 931 537 010.

 • Telèfon del civisme

  Al Telèfon del Civisme podeu comunicar queixes, incidències i suggeriments referents als serveis de neteja, manteniment i control de l'espai urbà.

 • Quiosc de tràmits i serveis

  Els Quioscos són terminals d'autoservei que permeten obtenir informació general de la ciutat i dur a terme la gestió dels tràmits més freqüents.

 • Twitter

  Twitter és un servei que té com a objectiu ajudar la ciutadania a resoldre els seus dubtes i informar sobre la ciutat, els tràmits municipals, l'agenda d'actes i altres temes d'interès.

 • Oficina de Troballes

  A l’Oficina de Troballes podeu consultar la documentació i objectes perduts custodiats per l’Ajuntament de Barcelona.

 • Certificació ISO

  Serveis d'informació i tramitació certificats d'acord amb la Norma ISO 9001.