La regulació dels allotjaments turístics aposta per la qualitat de vida del veïnat

La regulació dels allotjaments turístics aposta per la qualitat de vida del veïnat

Turisme. El pla impulsa un model urbà sostenible per fer compatible el turisme i els drets fonamentals dels residents.

El pla impulsa un model urbà sostenible per fer compatible el turisme i els drets fonamentals dels residents. Es fixen quatre zones amb regulacions específiques segons la pressió turística i la morfologia urbana de cadascuna. Les mesures inclouen diverses actuacions, des del decreixement natural al centre de la ciutat fins al creixement contingut a les zones descongestionades.

El Govern municipal ha aprovat inicialment el Pla especial urbanístic d’allotjaments turístics (PEUAT), una eina per fer compatibles aquest tipus d’allotjaments i la qualitat de vida dels veïns. Per preservar el dret de les persones a l’habitatge, el descans i la intimitat, el pla preveu que cap tipus d’allotjament turístic no pugui substituir l’ús residencial d’un habitatge preexistent a 1 de juliol de 2015, data en què es va adoptar la suspensió de llicències.

D’altra banda, els hotels, hotels apartament, hostals, apartaments turístics, albergs i les residències que es vulguin establir a la ciutat hauran d’estar ubicats en un edifici destinat exclusivament a aquesta activitat —excepte els baixos— i en carrers amb una amplada mínima de 8 metres. Pel que fa a les residències d’estudiants, no poden compatibilitzar usos i han d’estar vinculats a una institució docent a través d’un conveni.

En el cas dels habitatges d’ús turístic (HUT), el PEUAT estableix el creixement zero a tota la ciutat. Es manté el nombre d’establiments al conjunt de la ciutat i, per garantir una distribució territorial equilibrada, el pla preveu que les altes noves es limitin únicament a les zones descongestionades i sempre després d’una baixa.

Actuacions específiques per zones

El PEUAT distingeix quatre zones amb una regulació pròpia, en funció de la pressió turística i de la morfologia del teixit urbà. D’aquesta manera, al centre, on hi ha més del 50% de les places de la ciutat, la finalitat és el decreixement natural dels allotjaments turístics i no s’hi admeten places noves.

A l’entorn del centre, el manteniment de l’oferta passa per no permetre l’ampliació de les places existents. Quan es doni de baixa un establiment en aquesta zona, se’n podrà implantar un altre amb el mateix nombre de places. En les zones descongestionades s’estableix un creixement sostingut, amb un màxim de 4.025 places noves repartides en vuit districtes i condicionades a criteris de distància.

Una darrera zona inclou tres grans àrees de transformació de la ciutat, la Marina del Prat Vermell, la Sagrera i el 22@. En aquestes zones es limita el nombre màxim de noves places hoteleres a 1.480, 3.000 i 3.200, respectivament. D’altra banda, els nuclis antics de Sants, les Corts, Sarrià, Horta, Sant Andreu, Camp de l’Arpa del Clot, el Farró, Sant Ramon Nonat i Vilapicina inclouen condicions addicionals.

Feta l’aprovació inicial del PEUAT, el document se sotmetrà a exposició pública per un període de tres mesos a partir del 14 de març. També es realitzaran sessions explicatives amb els agents clau que han pres part en el procés d’escolta activa previ a la redacció del document i diverses sessions informatives a totes les zones.