Evolució del servei

Des de la conceptualització del projecte inicial fins a arribar a l’alt nivell d’implantació actual, VinclesBCN ha passat per diverses fases de millora i creixement. El servei continua evolucionant cada dia per adaptar-se als avenços tecnològics i a les necessitats canviants de les persones usuàries.

Aquest és un resum de la trajectòria del servei VinclesBCN, partint de les fites més recents i remuntant-se als seus orígens:

Creació d’un punt d’acompanyament tecnològic per donar suport individualitzat i presencial a les persones usuàries (desembre 2023)

Durant el 2023 s’han realitzat 248 sessions de suport tecnològic.

S’ha revisat internament l’ús de l’aplicació i actualitzat a la baixa el nombre de persones usuàries amb el que el servei VinclesBCN compta, a desembre de 2023, amb 2.539 persones usuàries.

• Inici de la nova app BCN + 65, l' app per a les persones grans de Barcelona que integra el servei VinclesBCN (desembre del 2022)

L'any 2022 creixen les activitats culturals i intergeneracionals.

El servei VinclesBCN participa en línia i presencialment a la 6a Convenció de les Veus de les Persones Grans.

• Tornada a les activitats presencials i incorporació de les primeres persones usuàries amb diversitat auditiva (desembre del 2021)

L'any 2021 es recuperen les activitats presencials i les formacions i s'incorporen les primeres persones usuàries amb diversitat auditiva.

El desembre de 2021 el servei compta amb 3.067 persones usuàries i 198 grups (els grups poden ser per barri, per amistat o per interessos).

• Tres mil persones usuàries i prova pilot diversitat auditiva (desembre del 2020)

Tot i que el 2020 ha estat un any marcat per la pandèmia de la covid-19, el servei arriba als 3.000 usuaris o usuàries actius a tota la ciutat.

En aquest any també es realitza una prova pilot per a poder incorporar al servei VinclesBCN persones amb diversitat auditiva.

• Dos mil persones usuàries i incorporació del usuari tipus B (desembre del 2019)

El servei arriba als 2.000 usuaris o usuàries actius a tota la ciutat.

S'incorpora la figura del usuari tipus B.

• Un miler de persones usuàries i millores tècniques (desembre del 2018)
El servei arriba als 1.000 usuaris o usuàries actius a tota la ciutat.

La tauleta i l’aplicació es renoven i es milloren per adaptar-les a la previsió de creixement del servei.

• Creixement del servei (maig del 2018)
S’arriba a 600 persones usuàries en actiu i el servei continua creixent gràcies al desplegament a tots els districtes.

• Desplegament de ciutat (març del 2018)
Acaba la prova pilot i es desplega el servei a tota la ciutat.

• Ampliació de la prova pilot (juliol del 2017 – març del 2018)
S’amplia la prova pilot a tots els barris dels districtes de l’Eixample i de Sant Martí, amb l’objectiu d’arribar a 400 persones usuàries:

 • la Sagrada Família
 • la Dreta de l’Eixample
 • el Fort Pienc
 • Sant Antoni
 • el Camp de l’Arpa del Clot
 • el Clot
 • el Parc i la Llacuna del Poblenou
 • la Vila Olímpica del Poblenou
 • el Poblenou
 • Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou
 • Provençals del Poblenou

• Inici de la prova pilot (novembre de 2016 – juny de 2017)
Implantació de la prova pilot a cinc barris de la ciutat:

 • Nova Esquerra de l’Eixample
 • Antiga Esquerra de l’Eixample
 • Besòs-Maresme
 • La Verneda-La Pau
 • Sant Martí de Provençals

• Procés de desenvolupament (primavera del 2016)
Preparació del llançament de la prova pilot a partir dels processos de desenvolupament de la tecnologia, la definició dels serveis de suport a les persones usuàries i la resta d’elements amb què es construeix VinclesBCN.

• Replantejament (tardor del 2015)
Replantejament del projecte per tal d’implicar-hi l’entorn i apoderar les persones grans a l’hora de fer front a la soledat no desitjada.

• Jornades VinclesBCN (5 i 6 de febrer del 2015)
Se celebren les Jornades VinclesBCN 2015 per contribuir al coneixement del projecte i fomentar l'activisme ciutadà.

• Concessió del premi Mayors Challenge (tardor del 2014)
Es fa pública la decisió d’atorgar a Barcelona el primer premi Mayors Challenge de la fundació Bloomberg Philanthropies. Barcelona és escollida entre les 21 ciutats finalistes.

• Gestació i presentació (primavera del 2014)
L’acceleradora i incubadora de projectes d’innovació social Imagine Creativity Center dona suport al projecte amb un acte a Cadaqués, un altre a Londres i un altre a Silicon Valley (EUA), on es crea el primer prototip i es testa la viabilitat real en una residència de dia de persones grans.
Barcelona presenta el projecte VinclesBCN a la convocatòria del premi Mayors Challenge 2014 de Bloomberg Philanthropies. En total, s’hi presenten 155 ciutats d’arreu del món.

• Prospecció (tardor del 2013)
L’Ajuntament inicia una prospecció de projectes d’innovació social la tardor del 2013 i detecta la xarxa canadenca de suport col·laboratiu Tyze.

La convocatòria del premi Mayors Challenge per part de Bloomberg Philanthropies és decisiva per accelerar el projecte.