Sol·licita el servei

Per poder utilitzar el servei VinclesBCN cal complir aquests requisits:

  • Tenir 65 anys o més
  • Constar al padró municipal de Barcelona
  • Tenir ganes de mantenir relacions socials actives
  • Voler ampliar el cercle de relacions i coneixences 
  • Parlar català i/o castellà

Pots sol·licitar VinclesBCN: