Sol·licita el servei

Per poder utilitzar el servei VinclesBCN cal complir aquests requisits:

  • Tenir 65 anys o més
  • Constar al padró municipal de Barcelona.
  • Sentir-se en situació de soledat.
  • Poder utilitzar la tauleta i tenir motivació per utilitzar el servei.
  • Tenir un nivell de català, castellà  i/o de la llengua de signes que permeti l'ús correcte de el servei.

Pots sol·licitar VinclesBCN: