Esteu aquí

Consell del Districte

Us convoquem al Consell de Districte de Ciutat Vella, que manté l'ordre del dia aprovat pel dia 19 d'octubre, el dijous 16 de novembre a les 19 hores, a la Sala Ernest Lluch, a la Seu del Districte (pl. Bonsuccés, 3, 3a planta)

És l’òrgan col·legiat de govern de cada districte. El presideix un regidor o una regidora que nomena l’alcalde i està constituït per una representació proporcional als resultats electorals del districte. A diferència del Consell Municipal, actualment els consellers i les conselleres del Districte els proposen directament els partits polítics electes i són nomenats per l’alcalde. El nombre de consellers i conselleres ha de ser proporcional als resultats obtinguts al districte en les eleccions municipals per cada partit o coalició que shagi presentat al territori de cada districtes i que hagi obtingut un mínim del 5% dels vots del districte corresponent.

Les seves funcions principals són informar de proposicions i proposar plans i programes sobre temàtiques que afectin el seu territori. El Consell del Districte és l’encarregat d’aprovar la distribució de la despesa assignada al Districte i el Pla d’actuació municipal del districte. 

El Consell del Districte és lòrgan de representació i participació col·lectiva del districte. Està format per: 

 • El president o la presidenta del Consell.
 • Els quinze consellers i conselleres.
 • El regidor o la regidora del Districte.
 • Els regidors i les regidores adscrits.

 

El regidor o la regidora del Districte i els regidors i les regidores adscrits actuen amb veu i sense vot. També poden assistir-hi, amb veu i sense vot, el gerent o la gerent del Districte, o qualsevol altra persona quan sigui requerida per facilitar la presentació dels punts de l’ordre del dia. El cap o la cap de la Secretaria del Districte actua de secretari.

El Consell del Districte es reuneix en sessió ordinària, oberta a tothom, cada dos mesos. El públic pot participar sobre els punts de lordre del dia, sempre que ho sol·liciti prèviament.

Membres

 • Gala Pin Ferrando

  Regidora del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú - Entesa - BComú-E

  Regidora de Participació i Districtes, Regidora del Districte de Ciutat Vella, Consellera del grup municipal BComú-E

  Gala Pin Ferrando

  Regidora del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú - Entesa - BComú-E

  Regidora de Participació i Districtes, Regidora del Districte de Ciutat Vella, Consellera del grup municipal BComú-E

  + -
 • Mercè Homs i Molist

  Presidenta del grup municipal de Grup municipal de Convergència i Unió - CIU

  Regidora del Consell Municipal, Presidenta del Districte de Ciutat Vella

  • CV (PDF)
  • Sou

   La seva retribució és la que li correspon com a regidora.

  Mercè Homs i Molist

  Presidenta del grup municipal de Grup municipal de Convergència i Unió - CIU

  Regidora del Consell Municipal, Presidenta del Districte de Ciutat Vella

  • CV (PDF)
  • Sou

   La seva retribució és la que li correspon com a regidora.

  + -
 • Albert Sancho Doldan

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú - Entesa - BComú-E

  Conseller del grup muncipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  Albert Sancho Doldan

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú - Entesa - BComú-E

  Conseller del grup muncipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  + -
 • Eva Alfama i Guillén

  Consellera del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú - Entesa - BComú-E

  Consellera del grup municipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   En aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 1.800 euros.

  Eva Alfama i Guillén

  Consellera del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú - Entesa - BComú-E

  Consellera del grup municipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   En aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 1.800 euros.

  + -
 • Ferran Caymel Ubia

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú - Entesa - BComú-E

  Conseller del grup muncipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  Ferran Caymel Ubia

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú - Entesa - BComú-E

  Conseller del grup muncipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  + -
 • Adelina Boyle Álvarez

  Consellera del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú - Entesa - BComú-E

  Consellera del grup muncipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a consellera sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  Adelina Boyle Álvarez

  Consellera del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú - Entesa - BComú-E

  Consellera del grup muncipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a consellera sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  + -
 • Natalia Martínez Rodríguez

  Consellera del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú - Entesa - BComú-E

  Consellera del grup muncipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a consellera sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  Natalia Martínez Rodríguez

  Consellera del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú - Entesa - BComú-E

  Consellera del grup muncipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a consellera sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000 €/any. Atès que aquesta retribució no supera els límits establerts pel codi ètic de Barcelona En Comú, percebrà els ingressos que corresponguin en cada cas. Els barems de càlcul es troben a l’apartat "Dietes dels alts càrrecs".

  + -
 • Santiago Ibarra Oriol

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú - Entesa - BComú-E

  Conseller del grup muncipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   En aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 1.800 euros.

  Santiago Ibarra Oriol

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú - Entesa - BComú-E

  Conseller del grup muncipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   En aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 1.800 euros.

  + -
 • Jordi Rabassa i Massons

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú - Entesa - BComú-E

  Conseller Tècnic

  Conseller del grup muncipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   En aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 1.800 euros.

  Càrrecs

  Conseller Tècnic

  Jordi Rabassa i Massons

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de Barcelona en Comú - Entesa - BComú-E

  Conseller del grup muncipal BComú-E

  • CV (PDF)
  • Sou

   En aplicació del codi ètic de Barcelona en Comú, percebrà uns ingressos nets mensuals de 1.800 euros.

  Càrrecs

  Conseller Tècnic

  + -
 • Maria José Chacón i Salvador

  Consellera del grup municipal de Grup municipal de Convergència i Unió - CIU

  Consellera del grup municipal PDeCAT – Unió – Demòcrates

  Maria José Chacón i Salvador

  Consellera del grup municipal de Grup municipal de Convergència i Unió - CIU

  Consellera del grup municipal PDeCAT – Unió – Demòcrates

  + -
 • Cesar Martínez López

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de Convergència i Unió - CIU

  Cesar Martínez López

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de Convergència i Unió - CIU

  + -
 • Marc Rodes Salanqueda

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de Convergència i Unió - CIU

  Conseller Districte Ciutat Vella

  Marc Rodes Salanqueda

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de Convergència i Unió - CIU

  Conseller Districte Ciutat Vella

  + -
 • Oriol Casabella Troncoso

  Conseller del grup municipal de Grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya - PSC-CP

  Oriol Casabella Troncoso

  Conseller del grup municipal de Grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya - PSC-CP

  + -
 • Maria José Arteaga Muñoz

  Vicepresidenta del grup municipal de Grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya - PSC-CP

  Consellera del grup municipal PSC

  Maria José Arteaga Muñoz

  Vicepresidenta del grup municipal de Grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya - PSC-CP

  Consellera del grup municipal PSC

  + -
 • Marc Borràs i Batalla

  Conseller del grup municipal de Grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya - Moviment d'Esquerres - Barcelona Ciutat Oberta - Avancem - Catalunya Sí - Acord Municipal - ERC-AM

  Conseller del grup muncipal ERC-AM

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat  "Dietes dels alts càrrecs".

  Marc Borràs i Batalla

  Conseller del grup municipal de Grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya - Moviment d'Esquerres - Barcelona Ciutat Oberta - Avancem - Catalunya Sí - Acord Municipal - ERC-AM

  Conseller del grup muncipal ERC-AM

  • CV (PDF)
  • Sou

   Com a conseller sense dedicació no té assignada retribució fixa, i percep tan sols les dietes que li estableix la normativa per assistència a les sessions, amb un màxim de 10.000. €/any. Els barems de càlcul es troben a l’apartat  "Dietes dels alts càrrecs".

  + -
 • Elisabeth Jiménez Cara

  Consellera del grup municipal de Grup municipal del Partit Popular - PP

  Consellera del grup municipal PP

  Elisabeth Jiménez Cara

  Consellera del grup municipal de Grup municipal del Partit Popular - PP

  Consellera del grup municipal PP

  + -
 • Julia Barea Sánchez

  Consellera del grup municipal de Grup municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía - C's

  Consellera del grup municipal C's

  Julia Barea Sánchez

  Consellera del grup municipal de Grup municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía - C's

  Consellera del grup municipal C's

  + -
 • Joan Suqué Puig-Serra

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular Capgirem Barcelona- Poble Actiu - CUP-PA

  Conseller del grup municipal CUP-PA

  • CV (PDF)
  • Sou

   La retribució anual és de 32.040 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de la CUP Capgirem Barcelona, percebrà ingressos nets mensuals del 75% de 2,5 vegades el salari mínim interprofessional, en 14 pagues.

  Joan Suqué Puig-Serra

  Conseller del grup municipal de Grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular Capgirem Barcelona- Poble Actiu - CUP-PA

  Conseller del grup municipal CUP-PA

  • CV (PDF)
  • Sou

   La retribució anual és de 32.040 euros bruts, tot i que, en aplicació del codi ètic de la CUP Capgirem Barcelona, percebrà ingressos nets mensuals del 75% de 2,5 vegades el salari mínim interprofessional, en 14 pagues.

  + -
 • Maria Josep López Samper

  Consellera del grup municipal de Grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya - Moviment d'Esquerres - Barcelona Ciutat Oberta - Avancem - Catalunya Sí - Acord Municipal - ERC-AM

  Consellera del grup muncipal ERC-AM

  Maria Josep López Samper

  Consellera del grup municipal de Grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya - Moviment d'Esquerres - Barcelona Ciutat Oberta - Avancem - Catalunya Sí - Acord Municipal - ERC-AM

  Consellera del grup muncipal ERC-AM

  + -